Maxus-9 v letu
Agency

Mise Maxus-9 nabídla několik minut mikrogravitace

07/04/2017 186 views 4 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Během letu suborbitální rakety Maxus-9 v pátek 7. dubna bylo pět vědeckých experimentů vystaveno působení dvanácti minut stavu beztíže.

Devátá mise Maxus odstartovala z Esrange Space Center ve švédské Kiruně 7. dubna v 11:30 h středoevropského času. Svůj náklad vynesla raketa na samou hranici vesmíru, kde se od něj oddělila: náklad pak začal sestupovat volným pádem před tím, než uvolnil svůj padák pro měkké přistání. Moduly s experimenty byly zachráněny a vrtulník je po vyhledání dopravil zpět na místo startu.

Raketa Maxus-9 nesla přibližně 600 kg vědeckého vybavení ve vícenásobně použitelné kapsli. Ty se věnovaly hoření kovů, fyzice pevných těles nebo tomu, jak různé organismy vnímají gravitaci.

Jeden z experimentů tak studoval, jak se šíří plameny ve směsi železných částic v plynu. V beztíži zůstává podobná směs stabilní a plameny se šíří bez zábran, díky čemuž je možné proces jejich šíření studovat. Je to důležité pro zkoumání energie, protože spalování železa neprodukuje žádné skleníkové plyny a může tak v budoucnu posloužit jako nosič energie s nulovými emisemi.

Další experiment vystavit volně se pohybující jednobuněčné mikroorganismy různým úrovním gravitace. Vědci pozorovali, v jaké chvíli začínají tyto organismy vnímat rozdíl mezi „nahoře“ a „dole“.

Ve třetím modulu došlo k postupnému tuhnutí předtavených lehkých slitin za různých podmínek. Tyto slitiny mohou nalézt uplatnění při výrobě lopatek turbín v nové generaci proudových motorů. Testování jejich charakteristik je důležitým krokem na cestě k ověření správné technologie výroby lopatek.

Raketová věda

Experimenty na raketě Maxus-9
Experimenty na raketě Maxus-9

Sondážní rakety jako je Maxus představují jednorázové laboratoře. Kromě poskytnutí volného pádu coby testovací platformy jsou také schopné vysílat v reálném čase data do pozemních stanic. To výzkumníkům dovoluje sledovat výsledky a měnit ještě v průběhu letu parametry probíhajících experimentů.

Schopnost vypustit, sledovat a zachránit experimenty v průběhu jediného dne znamená, že vědci mohou jejich výstupy prakticky okamžitě analyzovat.

Program Maxus je společným podnikem švédské organizace SSC (Swedish Space Corporation) a Airbusu. Jeho cílem je poskytnutí přístupu do mikrogravitace experimentům připraveným v rámci ESA.

Related Links