Proměny hustoty v plášti a svrchní kůře
Agency

Výroba trojrozměrné Země

15/05/2019 115 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Detailní poznání systému „pevné Země“ je základem pro odhalení spojení mezi procesy odehrávajícími se hluboko v jejím nitru a těmi, k nimž dochází blízko jejímu povrchu a které pak následně způsobují seismickou aktivitu, jako jsou zemětřesení nebo sopečné erupce, vznik pohoří nebo rozmístění podzemních přírodních zdrojů. Díky gravitačním a magnetickým datům z družic společně se seismologickými informacemi jsou vědci nyní schopni namodelovat interiér Země ve trojrozměrné podobě.

„Pevná Země“ je termín označující kůru, plášť a jádro naší planety. Protože tyto části našeho světa jsou kompletně skryté před našimi zraky, poznání toho, co probíhá hluboko pod našima nohama, může být provedeno toliko s pomocí nepřímých pozorování.

Nové výsledky, založené na studii nedávno publikované v časopise Geophysical Journal International a následně prezentované v polovině května na akci ESA Living Planet Symposium, ukazují, jak vědci využívají širokou paletu různých měření včetně družicových dat nebo seismologických modelů, aby mohli začít vytvářet globální trojrozměrný referenční model Země.

Tento model bude představovat skokovou změnu v naší schopnosti analyzovat zemskou litosféru, což je pevná vnější skořápka, a pod ní se nacházející plášť pro lepší pochopení spojení mezi strukturou Země a dynamickými procesy v ní.

Juan Carlos Afonso z australské Macquarie University a norského Střediska pro dynamiku a vývoj Země vysvětluje: „Vytváříme nový globální model zemské litosféry a svrchního pláště kombinací gravitačních anomálií, tvaru geoidu a gravitačních gradientů doplněných o seismické, teplotní a geologické informace.“

Družice GOCE
Družice GOCE

Wolfgang Szwillus z Kiel University dodává: „Data ze satelitní mise ESA GOCE posloužila jako základní vstup pro inverzi. Je to poprvé, co gravitační gradienty byly invertovány v takto globálním rozsahu a v takto integrovaném rámci.“

Přitom jde jen o první krok, protože trojrozměrná Země („3D Earth“) nabídne vzrušující pohledy do nitra našeho světa. Nové modely síly kůry a litosféry jsou důležité pro poznání neprozkoumaných kontinentů, jako je např. Antarktida.

Jörg Ebbing z Kiel University souhlasí: „Čeká nás ještě hodně práce, ale připravujeme vydání prvních modelů trojrozměrné Země v roce 2020.“

Výzkum trojrozměrné Země, jehož se účastní vědci z devíti institucí šesti evropských zemí, je financovaný skrze program ESA Věda pro společnost (Science for Society). Klíčové pro tento výzkum jsou přitom družicové mise ESA: gravitační GOCE a magnetická Swarm.