Space for Kids

Kids (en)
Our Universe
Life in Space
Technology
Earth
 
 
lab
fun
news
Story of the Universe
 

Tajemnica ciemnego Wszechświata

Wszystko, co możemy zobaczyć, poczuć lub dotknąć zbudowane jest ze zwykłej materii. Materia ta – składająca się z atomów – tworzy również planety i gwiazdy.

Wszystkie obiekty złożone z atomów przyciągają się wzajemnie z siłą zależną od ilości składającej się na nie materii. Jest to skutek działania grawitacji. Dlatego właśnie przedmiot o małej masie, jak np. jabłko, spada na obiekt o znacznie większej masie, czyli na Ziemię.

Astronomowie są przekonani, że we Wszechświecie musi również istnieć inny rodzaj niewidzialnej „ciemnej materii”. Badając Drogę Mleczną i wiele odległych galaktyk odkryli, że sama widzialna materia nie wyjaśnia szybkości, z jaką wirują gwiazdy. Zwykła materia samodzielnie nie byłaby w stanie wytworzyć wystarczającej siły grawitacji spajającej te galaktyki.

Naukowcy mogą również stwierdzić istnienie nieznanej materii w przestrzeni międzygwiazdowej gdyż jej oddziaływanie grawitacyjne wpływa na światło gwiazd docierające do Ziemi. Materia – zarówno zwykła, jak i ciemna - może działać jak szkło powiększające, załamując i zniekształcając światło pochodzące z galaktyk i gromad znajdujących się za nią. Astronomowie mogą wykorzystywać to zjawisko, znane jako soczewki grawitacyjne, do sporządzania map rozkładu ciemnej materii.

Zaledwie około 15% materii we Wszechświecie jest zbudowane z atomów. Pozostała część to ciemna materia. Jednakże nikt nie wie, z czego ciemna materia jest zbudowana. Wiemy, że nie pochłania, nie emituje ani nie odbija światła, ponieważ żaden z naszych przyrządów naukowych nie jest w stanie jej wykryć bezpośrednio.

Wielu naukowców sądzi, że większość ciemnej materii stanowią nieznane cząstki subatomowe (mniejsze od atomu), oddziałujące bardzo słabo na zwykłą materię. Jeśli tak jest naprawdę, to zanim czytelnik skończy ten artykuł, przez jego ciało przenikną miliardy takich cząstek. Dzięki eksperymentom prowadzonym głęboko pod powierzchnią ziemi, być może pewnego dnia uda się wykryć obecność jednej z takich cząstek, co w końcu pozwoli rozwiązać tajemnicę ciemnej materii.

printer friendly page
 
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.