Space for Kids

Kids (en)
Our Universe
Life in Space
Technology
Earth
 
 
lab
fun
news
The Sun
SOHO/EIT temperature map recorded by EIT on 21 June 2001
 

Jordens nærmeste stjerne

Solen er stjernen som ligger nærmest Jorden. Solen gir oss lys og varme. Den gir oss også et farlig ultrafiolett lys, som forårsaker solbrenthet og kan føre til kreft. Solen sørger for at vi har dagslys, og uten denne stjernen hadde planeten vår rett og slett vært mørk og tilfrosset, uten hav og vann. Jorden hadde selvfølgelig også vært helt livløs.

Denne enorme ballen av supervarm gass måler 1,4 millioner kilometer på tvers, noe som tilsvarer 109 jordkloder ved siden av hverandre. Massen på 2 millioner-trillioner-trillioner kilo gjør at Solen veier like mye som 330 000 jordkloder. Ca. 1,3 millioner jordkloder får plass inni Solen!
Sett fra Jorden virker det som Solen beveger seg på tvers av himmelen i løpet av dagen, før den forsvinner om kvelden. Dette skjer fordi Jorden roterer østover. Jorden roterer også rundt aksen sin. Dette er en imaginær linje som går gjennom midten av Jorden mellom Nord- og Sørpolene. For oss på den roterende jordkloden betyr dette at Solen står opp i øst om morgenen, før den klatrer høyere og høyere på himmelen fram til midt på dagen. Om ettermiddagen beveger Solen seg stadig lavere på himmelen før den går ned i vest.

Solen ligger ca. 150 millioner km borte fra jordkloden når den går opp eller ned, noe som gjør at den virker så liten for oss. Det tar ca. 8 minutter for sollyset å nå oss ved denne distansen, selv ved en hastighet på ca. 300 000 km/s. Dette betyr at vi ser solnedgangen åtte minutter etter at den har funnet sted!

printer friendly page
 
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.