Space for Kids

Kids (en)
Our Universe
Life in Space
Technology
Earth
 
 
lab
fun
news
Story of the Universe
 

Det mörka universums mysterium

Vanlig materia utgör allting vi kan se, känna lukten av eller vidröra. Den här materien – som är uppbyggd av atomer – är även den som planeter och stjärnor är uppbyggda av.

Alla föremål som är uppbyggda av atomer drar varandra till sig och kraftens storlek beror på mängden materia de innehåller. Det här är gravitationseffekten och på grund av den faller ett litet föremål med låg massa, såsom ett äpple, mot ett föremål med mycket mer massa - Jorden.

Astronomer tror också att det måste finnas en annan typ av osynlig "mörk materia" som är utspridd i universum. Genom studier av Vintergatan och många avlägsna galaxer har de upptäckt att endast synlig materia inte räcker till för att förklara varför stjärnor i dem roterar så snabbt. Bara vanlig materia skulle inte räcka till för att skapa den gravitation som behövs för att hålla ihop dessa galaxer.

Forskare kan även se att i rymden mellan stjärnorna finns det någon okänd materia, eftersom dess gravitationella dragning påverkar banan på ljuset som färdas mot jorden. Materia – både vanlig och mörk - kan ha samma effekt som ett förstoringsglas då den böjer och förvränger ljus från galaxer och galaxhopar bakom dem. Astronomer kan använda den här effekten, som kallas gravitationslins, för att kartlägga fördelningen av den mörka materien.

Bara cirka 15 % av materien i universum utgörs av atomer. Återstoden är mörk materia. Men ingen vet vad den mörka materien utgörs av. Vi vet att den inte absorberar, sänder ut eller reflekterar ljus, därför att inget av våra vetenskapliga instrument direkt kan detektera det.

Många forskare tror att den mesta mörka materien består av någon okänd subatomär (mindre än en atom) partikel som bara har en svag växelverkan med vanlig materia. Om det är sant har miljarder av dessa partiklar passerat genom din kropp medan du läser den här artikeln. Experiment djupt nedgrävda i jorden kanske en dag kan uppmäta existensen av en sådan partikel när den passerar och till slut lösa mysteriet med vad mörk materia verkligen är.

printer friendly page
 
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.