Space for Kids

Kids (en)
Our Universe
Life in Space
Technology
Earth
 
 
lab
fun
news
Useful space
ESA's Artemis satellite
 

Satelliter

I astronomi är en satellit ett föremål som kretsar (rör sig i en bana) runt en planet. Det finns flera hundra naturliga satelliter, eller månar, i vårt Solsystem. Sedan 1957 har även tusentals konstgjorda (av människan tillverkade) satelliter skickats upp. Dessa satelliter har många användningsområden, såsom att ta bilder på Solen, Jorden och andra planeter. En del kan titta långt ut i rymden på svarta hål och avlägsna stjärnor och galaxer. Det finns även kommunikationssatelliter, vädersatelliter och den internationella rymdstationen (ISS).

Den första konstgjorda satelliten, Sputnik 1, skickades upp 1957. Den var väldigt enkel. En liten boll av aluminium, ungefär lika stor som en strandboll, med fyra långa antenner och den gick på batteri. Inuti Sputnik fanns radiosändare som sände ut tydliga pip, pipsignaler som hördes över hela världen. Uppskjutningen av den här lilla och enkla satelliten utgjorde rymdålderns början.

Moderna satelliter är mycket mer komplicerade. De flesta satelliter görs så starka och lätta som möjligt. De byggs med hjälp av samma grundläggande modell. En plattform som kallas en buss innehåller huvudsystemen, inklusive batterier, dator och finjusteringsraketer. Till den här bussen ansluts antenner, solpaneler och nyttolastinstrument (såsom kameror, teleskop och kommunikationsutrustning).

Satelliter måste vara självdrivande. Det åstadkoms vanligen med hjälp av stora solpaneler (vingar) som är täckta med ljuskänsliga solceller. Panelerna är flera meter långa och måste vara vikta under uppskjutningen. Solcellerna ger en effekt på flera kilowatt, fast de blir allt mindre effektiva när de blir äldre. De flesta paneler kan vridas så att de får så mycket solljus som möjligt. När satelliten är i skugga får den sin strömförsörjning från laddningsbara batterier.

Den sidan av satelliten som är vänd mot Solen blir väldigt het medan sidan som är i skugga blir väldigt kall. Det här är ett problem, eftersom större delen av satellitens utrustning är känslig för extrem hetta och kyla. Det finns olika sätt att skydda instrumenten med till exempel skiktade filtar som ser ut som aluminiumfolie för att hålla kvar värmen och sedan lägga till radiatorer för att frigöra värmen från elektrisk utrustning.

printer friendly page
 
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.