News

Månen, Jorden och gravitation


 
 
6 June 2016
 
Har du någon gång sett en frukt eller ett föremål falla från ett träd? Och har du någon gång försökt kasta en sten och se den falla? Den här kraften som 'tar ned' saker kallas gravitationskraften.
 
Vi dras hela tiden till Jorden på grund av dess gravitationskraft. Det är därför som vi alltid har fötterna på jorden. Vi behöver inte vara i direkt kontakt med Jorden för att bli dragna till den. Det räcker med att vi inte är för långt borta för att samma kraft ska verka på oss. Det är därför som vår planet kretsar runt Solen och Månen kretsar runt Jorden.

Gravitationskraftens styrka bestäms av en kropps massa. Gravitationskraften mellan två kroppar är proportionell mot kropparnas massa, och den minskar väldigt fort när vi avlägsnar dem från varandra. Faktum är att vi också drar till oss föremål med 'vår' gravitationskraft, men vi är för lätta för att vi ska kunna se effekten av den! Solen, däremot, är så stor att den kan hålla oss kvar fast vi är så långt borta. Månen utövar också sin gravitationskraft. Eftersom den är mindre och lättare än Jorden skulle vi, om vi kunde väga oss på den, bara väga en sjättedel av vad vi väger på Jorden.

Man skulle kunna fråga sig varför Månen inte faller ned på Jorden som äpplet från trädet. Skälet är att månen aldrig är stilla. Den rör sig konstant runt oss. Utan gravitationskraften från Jorden skulle den flyta iväg ut i rymden. Den här blandningen av hastighet och avstånd från Jorden gör att Månen alltid är i balans mellan att falla och flyta iväg. Om den rörde sig snabbare skulle den flyta iväg, och om den var långsammare skulle den falla!

Vi sa att gravitationskraften även beror på avståndet. Om vi avlägsnar oss tillräckligt långt kan vi också undkomma dess kraft. Det är det vi försöker åstadkomma med rymdskepp. Vi måste uppnå och överstiga den så kallade 'flykthastigheten', och den är ungefär 11,2 km/s (med den hastigheten skulle vi färdas från London till New York på bara tio minuter!). Så snart en skyttel uppnår den här hastigheten är den fri att resa i Solsystemet.

Inuti en skyttel som kretsar i bana känner vi inte Jordens gravitationskraft. Föremål faller inte, utan de flyter. Om du hoppar upp kommer du inte ned igen. Samma sak händer med astronauter när de är på rymdstationer som kretsar runt Jorden!