Space for Kids

Kids (en)
Our Universe
Life in Space
Technology
Earth
 
 
lab
fun
news
The Sun
SOHO/EIT temperature map recorded by EIT on 21 June 2001
 

Vår närmaste stjärna

Solen är vår närmaste stjärna. Solen ger oss ljus och värme. Den avger även farligt ultraviolett ljus som ger solbränna och kan orsaka cancer. Utan Solen skulle det inte finnas något dagsljus och vår planet vore helt enkelt en mörk och frusen värld. Utan några hav med flytande vatten och utan liv.

Den här jättebollen av superhet gas är 1,4 miljoner kilometer i diameter, vilket motsvarar 109 Jordar sida vid sida. Med en massa på 2 miljoner-biljoner-biljoner kilogram väger den lika mycket som 330 000 Jordar. Ungefär 1 300 000 Jordar skulle få plats inuti Solen!
Från Jorden ser det ut som Solen rör sig över himlen på dagen och den verkar försvinna på kvällen. Det är för att Jorden roterar österut. Jorden roterar runt sin axel, en tänkt linje som går genom Jordens medelpunkt mellan nord- och sydpolen. För oss här på den roterande Jorden innebär detta att Solen verkar gå upp i öst på morgonen, och stiger sedan allt högre på himlen fram till mitt på dagen. På eftermiddagen verkar Solen sedan sjunka lägre och lägre på himlen innan den går ned i väst.

Även om den verkar liten vid soluppgång och solnedgång så beror detta bara på att Solen ligger på 150 miljoner kilometer avstånd från oss. På det här avståndet tar det ungefär 8 minuter för solljuset att nå oss – trots att det färdas med ungefär 300 000 km/s. Detta innebär att vi ser Solen gå ned åtta minuter efter att det faktiskt hände!

printer friendly page
 
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.