Space for Kids

Kids (en)
Our Universe
Life in Space
Technology
Earth
 
 
lab
fun
news
Story of the Universe
heic0211a
 

Svarta hål

Svarta hål är de konstigaste himlakropparna i Universum. Ett svart hål har ingen yta som en planet eller stjärna har. Istället är det ett område i rymden där materien har kollapsat in i sig själv. Den här katastrofiska kollapsen resulterar i en jättestor mängd massa som koncentreras i ett otroligt litet område. Gravitationens dragningskraft från det här området är så stor att ingenting kommer därifrån – inte ens ljus.

Trots att man inte kan se svarta hål vet vi att de existerar på grund av deras effekt på närliggande stoff, stjärnor och galaxer. Många av dem är omgivna av material fördelat i skivform. När dessa skivor virvlar runt de svarta hålen som en virvelström blir de extremt varma och ger ifrån sig röntgenstrålning.

Svarta hål finns i många olika storlekar. Många av dem är bara några få gånger större än Solens massa. Dessa svarta hål med en 'stjärnmassas' storlek bildas när en tungviktad stjärna, ungefär 10 gånger tyngre än Solen, slutar sitt liv i en supernova-explosion. Det som blir kvar av stjärnan – fortfarande många solmassor – kollapsar till ett område som bara är några kilometer i diameter.

De flesta galaxer, inklusive Vintergatan, har supermassiva svarta hål i sina centrum. Dessa kan vara miljoner eller miljarder gånger tyngre än vår Sol. Supermassiva svarta hål driver även aktiva galaxer och gamla galaxer som kallas kvasarer. Kvasarer kan vara hundratals gånger ljusstarkare än till och med de största vanliga galaxer.

Föremål som ramlar ned i ett svart hål sträcks bokstavligen ut tills de brister. En astronaut som skulle råka komma för nära och sugas in i ett svart hål skulle slitas isär av den överväldigande gravitationen.

printer friendly page
 
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.