Space for Kids

Kids (en)
Our Universe
Life in Space
Technology
Earth
 
 
lab
fun
news
Comets and meteors
Asteroid 243 Ida and its newly discovered moon, Dactyl
 

Asteroider – de små planetene

Asteroider er små, steinete gjenstander som var til overs etter at planetene ble dannet for 4,5 milliarder år siden. De er ofte kjent som «mindre planeter».

Man antar at det finnes milliarder av disse steinbitene. De fleste ligger i et smultringformet «hovedbelte» mellom kretsløpene til Mars og Jupiter. Innerst i dette hovedbeltet tar det ca. 3 år for asteroider å gå i kretsløp rundt solen. Asteroider nært hovedbeltets yttergrense tar dobbelt så lang tid.

Ordet «asteroide» betyr «stjernelignende». Grunnen til at de er gitt dette navnet er at de kun kan observeres som lyspunkter i de fleste teleskoper. På begynnelsen av 1900-tallet kalte astronomer dem for «himmelens skadedyr». De var synlige i så stort antall at de ødela bilder av fjerne galakser og stjernetåker.

Den største av asteroidene, Ceres, var den første som ble oppdaget. 1.1.1801 ble den oppdaget av Giuseppe Piazzi fra Palermo, Sicilia.

En andre mindre planet – Pallas – ble oppdaget av Wilhelm Olbers i 1802. Noen år senere ble Juno (1804) og Vesta (1807) oppdaget. Siden 1847 har det ikke gått et eneste år uten at minst én ny asteroide er oppdaget.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.