Galileo er på vei

Galileo – et nøyaktig og pålitelig satellittnavigasjonssystem
20 juli 2004

Utviklings- og valideringsfasen for GalileoSat er godt i gang, og den europeiske romorganisasjonen (ESA) har nettopp innledet anskaffelsesprosessen i samarbeid med industrien. Dette betyr at det første helt sivile satellittnavigasjonssystemet gjør fremskritt.

Implementeringen av Galileo: en prosess med flere faser

Galileo-programmet implementeres i tre faser:

  • Definisjonsfase
  • Utvikling og validering
  • Full implementering og drift

Definisjonsfasen ble fullført i 2003, noe som innebar at systemets grunnspesifikasjoner ble bestemt.

Contracts signed for the development of GSTB satellites
Kontrakter for utvikling av GSTB-satellitter er inngått

Utviklings- og valideringsfasen ble innledet i slutten av 2003. I denne fasen skal systemet evalueres med en redusert konstellasjon av fire satellitter i bane. Dette er det minste antallet satellitter som sikrer nøyaktig posisjonering og tidsangivelse ved prøvestasjonene.

Hydrogen maser clock
Hydrogen maser-ur

I begynnelsen av fasen vil også en prøvesatellitt bli skutt opp for å kontrollere Galileos frekvenser, bestemme banene som skal brukes av satellittene under valideringen og for å prøve ut noen av de kritiske teknologiene, for eksempel atomurene.

Galileo System Test Bed (GSTB) launch contract signed
Oppskytingskontrakten for Galileo System Test Bed (GSTB) er undertegnet

Prøvesatellitten vil bli skutt opp før utgangen av 2005. Valideringen vil bli utført før 2007.

Galileo constellation
Galileo-konstellasjon

Utviklings- og valideringsfasen vil ble fulgt av «full implementering», det vil si produksjon og oppskyting av resten av satellittene samt fullføring av bakkeinstallasjonene. Når alle satellitene er i bane, vil den komplette konstellasjonen med 27 operative og tre reservesatelitter bli satt i drift. Alle plassert i tre sirkelformede, middles høye baner (banehøyde 23 222 km) med en ekvatorvinkel på 56º. Et omfattende nettverk av bakkestasjoner samt lokale og regionale servicesentre vil støtte systemet.

Galileo Joint Undertaking, et samarbeidsprosjekt mellom Europakommisjonen og ESA, innledet på sin side prosessen med å velge den fremtidige konsesjonsinnehaveren, det fremtidige «Galileo Operating Company» som skal sørge for den endelige implementeringen og deretter driften.

Galileo: internasjonalt samarbeid med en global dimensjon

Parallelt med disse tekniske fasene utvikles det politiske aspektet av programmet som en samarbeidsavtale mellom EU og USA. Denne avtalen ble undertegnet i juni 2004 under toppmøtet mellom EU og USA i Dublin. Avtalen reflekterer tydelig målet om kompatibilitet og samordning mellom Galileo og GPS for felles nytte. Galileo med GPS, uten å glemme det russiske GLONASS-systemet, bør bli den globale standarden for satellittnavigasjon. Dette understreker Galileos globale dimensjon. Avtaler med andre land som Kina, India, Canada og Israel er enten inngått, eller drøftelser pågår.

I alle faser av Galileo-prosjektet er målet å implementere et system som kommer til å revolusjonere hverdagen i ulike sektorer. Både Europa og resten av verden kommer til å få glede av et nøyaktig og pålitelig satelittnavigasjonssystem.

Copyright 2000 - 2019 © European Space Agency. All rights reserved.