Tre måneders sengeleie for å simulere virkningen av langvarige opphold i Den internasjonale romstasjonen

Bedrest writing
-
12 april 2002

ESA PR 26-2002. Lang tids vektløshet i rommet har en betydelig innvirkning på astronauters fysiologi, og fører spesielt til endringer i skjelettet og musklene. For å møte kravene knyttet til lang tids opphold i Den internasjonale romstasjonen er den europeiske romorganisasjonen ESA, i samarbeid med romorganisasjonene i Frankrike (CNES) og Japan (NASDA), i gang med bakkebasert forskning for å finne frem til mottiltak.

Mottiltakene prøves på friske forsøkspersoner i en eksperimentmodell der vektløsheten simuleres ved langvarig sengeleie, for eksempel med hodet i en vinkel på 6 grader nedover. Eksperimenter av denne typen foregår ved den rommedisinske klinikken MEDES i Toulouse, Frankrike.

»»» Hele historien på engelsk

För ytterligare information, kontakta:

Benny Elmann-Larsen ESA - Physiology experiment coordinator, HDT study project manager Tel : +31 71 565 3322 Fax : +31 71 565 3661 E-mail : benny.elmann-larsen@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.