ISS Education Kit - download

ISS Education Kit - primary level

ISS Education Kit er en ressurs for lærere som tror at den internasjonale romstasjonen kan være et godt utgangspunkt for undervisning i en lang rekke emner i den europeiske læreplanen.

Målgruppen for dette undervisningssettet er lærere i grunnskolen i hele Europa elever i aldersgruppen 8-10 år.

Innholdet i settet

ISS Education Kit er en ressurs for lærere som tror at den internasjonale romstasjonen kan være et godt utgangspunkt for undervisning i en lang rekke emner i den europeiske læreplanen.

Download: PDF (20.8 MB)

Adobe PDF Reader - Download

Last update: 17 March 2009

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.