ESA title
Border control of radioactive materials
Agency

"Beskidte" bomber kan spores

30/10/2008 262 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

En britisk virksomhed har udviklet et apparat, der kan detektere såkaldte beskidte bomber, hvor radioaktivt materiale er blandet med konventionelle eksplosiver. Apparatet er baseret på den form for gammastråledetektionsudstyr, som anvendes i ESA’s astronomisatellit Integral.

ESA har understøttet udviklingen af teknologi til gammastråleastronomi i over 40 år. Integral, ESA’s International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory, der blev opsendt i 2002, er nu i gang med at detektere den mest energifyldte stråling, der findes i rummet, som den fra gammastråleudbrud, supernovaer og sorte huller i Mælkevejen og fjerne galakser på kanten af det univers, vi er i stand til at observere.

Integral, ESA’s International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory
Integral, ESA’s International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory

Denne teknologi anvendes nu af firmaet til at udvikle og markedsføre udstyr til detektion og identifikation af stråling. Firmaet blev oprettet i 2002, og med støtte fra det britiske teknologiudvekslingsinitiativ og kontoret for ESA’s teknologiudvekslingsprogram blev det sat i kontakt med en førende leverandør af systemer til sporing af eksplosiver og detektion af røntgenstråling.

De fleste radioaktive kilder frembringer gammastråling af varierende intensitet og med varierende energi. Ved at detektere og analysere dem kan man frembringe et gammastrålingsspektrum – en slags radioaktivt fingeraftryk – der kan identificere både stoffet og mængden.

Bærbart detektionsudstyr

Gamma-ray emission from Crab Nebula detected by ESA's Integral satellite
Gamma-ray emission from Crab Nebula detected by ESA's Integral satellite

I 2006 førte selskabernes partnerskab til en kontrakt fra kontoret for Domestic Nuclear Detection i det nye amerikanske ministerium for intern sikkerhed om levering af et næstegenerationssystem til detektion og identifikation af gammastråling. Denne kontrakt har en potentiel samlet værdi, inklusive optioner, af US$ 222 millioner (€140 millioner).

Opdagelsen af ulovlig trafik med radioaktive materialer, der kan anvendes til at fremstille beskidte bomber med, har meget høj prioritet for den amerikanske nationale sikkerhedstjeneste.

Kernekraftmateriale, der udgør en trussel, skal kunne kendes fra en række af naturlige radioaktive materialer som for eksempel lerfliser, keramik, ja selv bananer, samt fra en række lovligt transporterede radioaktive materialer som for eksempel medicinske isotoper.

Portable Radiation Detection System
Portable Radiation Detection System

Der er behov for effektivt screeningsudstyr vedrørende både personale og fragt i havne og ved grænseovergange. Detektionen og identifikationen af farligt radioaktivt materiale skal være pålidelig og hurtig, så der ikke sker afbrydelser i det normale kommercielle flow.

Selskaberne er ved at udvikle et Human Portable Radiation Detection System, der er bærbart og kan være i en ryksæk, og som er skræddersyet til at opfylde disse kriterier. Udstyret indeholder hardware til detektion af stråling og software til signalbehandling, der er egnet til nødhjælpstjenester, grænsepatruljer, toldbetjente og kystvagter samt andre af lovens håndhævere.

Detektorerne kan identificere og lokalisere indkommende stråling og ligeledes med sikkerhed skelne mellem normalt forekommende radioaktivt materiale og potentielle trusler.

For yderligere medieoplysninger kontakt venligst:

ESA’s Technology Transfer Programme Office
European Space Agency ESA
Keplerlaan 1, 2200 AG Noordwijk ZH
The Netherlands
Phone: +31 565 6208
Fax: +31 565 6635
Email: ttp @ esa.int
Website: http://www.esa.int/ttp

Related Links