Agency

ESA i tekst og tal

2767 views 3 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Hvad er ESA?

Den europæiske rumfartsorganisation ESA er Europas dør til rummet. Dens mission er at forme udviklingen af Europas rumfartsmuligheder og sikre, at investeringerne i rumfarten fortsætter med at gavne Europas befolkninger.

ESA har 17 medlemsstater. Ved at koordinere de økonomiske og intellektuelle ressourcer fra medlemmerne kan organisationen stå for programmer og aktiviteter, der langt overstiger muligheden for et enkelt europæisk land.

Hvad foretager ESA sig?

ESAs opgave er at udarbejde det europæiske rumfartsprogram og føre det ud i livet. Organisationens projekter er beregnet på at finde ud af mere om Jorden, rummet omkring Jorden, Solsystemet og Universet, så vel som at udvikle satellitbaserede teknologier og tjenester samt at fremme europæisk industrivirksomhed. ESA samarbejder også tæt med rumfartsorganisationer uden for Europa for at kunne dele udbyttet fra rumforskningen med resten af menneskeheden.

Hvem er med i ESA?

ESA's 17 medlemslande er Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien. Desuden har ESA samarbejdsaftaler med Canada, Ungarn og Tjekkiet, som deltager i nogle projekter.

Som det fremgår af denne liste, er ikke alle EU-lande også medlem af ESA, og ikke alle ESA-medlemsstater er også medlem af EU. ESA er en 100 % uafhængig organisation, der dog har tætte relationer til EU gennem en rammeaftale med EU-Kommissionen. De to organisationer har en fælles europæisk rumfartsstrategi, og sammen udvikler de en europæisk rumfartspolitik.

Paris, Frankrig - MERIS, 14. juli 2003
Paris, Frankrig - MERIS, 14. juli 2003

Hvor ligger ESA?

ESA har hovedsæde i Paris, og det er der, alle beslutninger om politikker og programmer træffes. Men ESA har centre rundt om i Europa med hver deres ansvarsområder.

 

  • ESTEC, the European Space Research and Technology Centre, er midtpunktet for størstedelen af udviklingen af ESAs rumfartøjer og teknologi, og det ligger i Noordwijk i Holland.
  • ESOC, the European Space Operations Centre, har ansvaret for styring og manøvrering af ESA-satellitterne i kredsløb. Centeret ligger i Darmstadt i Tyskland.
  • EAC, the European Astronauts Centre, træner astronauter til fremtidige missioner og ligger i Køln, Tyskland
  • ESRIN, the European Space Research Institute, er beliggende i Frascati nær Rom i Italien. Instituttets ansvarsområder omfatter indsamling, opbevaring og distribution af satellitdata til ESAs partnere samt at være organisationens IT-center.

Herudover har ESA forbindelseskontorer i USA og Rusland, en rumbase i Fransk Guyana samt jord- og sporingsstationer rundt omkring i verden.

Kontrolrummet hos ESOC, Darmstadt, Tyskland
Kontrolrummet hos ESOC, Darmstadt, Tyskland

Hvor mange ansatte har ESA?

I 2003 var det samlede antal ESA-ansatte omkring 1920. Disse højtkvalificerede mennesker kommer fra alle medlemsstaterne og omfatter videnskabsfolk, IT-specialister og administrativt personale.

Hvor kommer ESAs midler fra?

En del af ESA’s aktiviteter er det obligatorisk for medlemslandene at betale til. Det gælder rumforskningsprogrammerne og det generelle budget. som finansieres via økonomiske bidrag fra alle organisationens medlemsstater og beregnes ud fra hvert lands bruttonationalprodukt. Derudover har ESA en række frivillige programmer. Det enkelte land beslutter, hvilke frivillige programmer det ønsker at deltage i samt størrelsen af dets bidrag.

Hvor stort er ESAs budget?

ESA's budget for 2006 er ca. 2904 millioner euro. ESA arbejder ud fra princippet om, at de lande, der bidrager økonomisk til programmerne, også skal have noget igen i form af industri- og forskningskontrakter mv. Dvs. man investerer et beløb i hver medlemsstat, der omtrentligt svarer til hvert lands bidrag.

Hvor meget koster ESA den enkelte europæer?

I gennemsnit betaler hver indbygger i ESAs medlemslande nogenlunde hvad der svarer til en biografbillet i skattekroner øremærket til rumfart. I USA er investeringerne i civile rumfartsaktiviteter næsten fire gange så store.

Hvordan arbejder ESA?

ESAs Råd (Council) er organisationens styrende organ, der udstikker de basale retningslinjer for den politik, hvorunder organisationen skal udvikle det europæiske rumfartsprogram. Hver medlemsstat er repræsenteret i rådet og har én stemme uanset landets størrelse og størrelsen af dets økonomiske bidrag.

Organisationen er ledet af en generaldirektør, der vælges af rådet hvert fjerde år. Hver forskningssektor har sit eget direktorat, der rapporterer til generaldirektøren. Den nuværende generaldirektør for ESA er Jean-Jacques Dordain.

ESAs adresse
European Space Agency
8-10 rue Mario Nikis
75738 Paris
Cedex 15
Frankrig

Communication Department
Tel: + 33 1 5369 7155
Fax: + 33 1 5369 7690

 

Related Links