ESA title
Fra målekampagnen i Botniske Bugt.
Agency

Ny målekampagne over Grønland

20/04/2005 242 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Tykkelsen af den grønlandske havis skal undersøges fra lavtgående fly. Det sker som en kontrol af de data, som ESA’s kommende is-satellit CryoSat skal levere

Senest i 2006, men måske allerede i august 2005, skal tykkelsen af havis langs Grønlands kyst undersøges med et nyudviklet instrument. En serie af målinger af isen i Botniske Bugt har netop godtgjort, at instrumentet kan måle isens tykkelse meget nøjagtigt fra et lavtgående fly.

”Derfor vil vi nu tage metoden i brug i en serie af målinger i Grønland”, siger forsker Lars Stenseng, Danmarks Rumcenter.

Tidspunktet for målekampagnen afhænger af tidspunktet for opsendelsen af ESA’s satellit CryoSat, der skal give et globalt overblik over ændringerne i isens tykkelse. Det er af stor interesse af følge ændringerne i isens tykkelse, blandt andet for at kunne vurdere udviklingen i Jordens klima.

”Hvis den nuværende tidsplan, som opererer med opsendelse af CryoSat 15. september, kommer til at holde, vil vi fremskynde målingerne, så de finder sted allerede i august 2005. Men hvis, der er udsigt til, at opsendelsen bliver forsinket, vil vi vente til foråret 2006”, siger Lars Stenseng.

Man kan ikke gennemføre målingerne under den grønlandske vinter, hvor der er få lyse timer. Det ville være for farligt at flyve i lav højde i mørke.

Danske forskere har tidligere været involveret i målinger, der skal bruges som kontrol af CryoSats kommende målinger. Nemlig under ESA’s målekampagne CryoVex, der blev gennemført i Grønland og Canada i 2003.

”Men dengang havde vi ikke det nye instrument, ASIRAS, som er udviklet specielt til formålet, til rådighed”, siger Lars Stenseng.

Det er afgørende for CryoSats succes, at man råder over pålidelige data for isens tykkelse i udvalgte områder. På den måde kan man sikre sig, at satellitten måler rigtigt – og eventuelt justere instrumenterne, hvis der er behov for det.

En af fejlkilderne er, at havis bliver tynget længere ned i vandet, når den er dækket af sne. Da CryoSat måler tykkelsen ud fra, hvor dybt isen stikker, kan den komme til at fejlvurdere tykkelsen. Under målingerne i Botniske Bugt, lykkedes det forskerne fra Sverige, Finland og Tyskland at foretage nøjagtige målinger af is, der varierede i tykkelse helt fra 19 centimeter op til 20 meter og i alle tænkelige former for strukturer.

”Vi er meget tilfredse med resultatet af målekampagnen i Botniske Bugt. Specielt med de vellykkede målinger udført med ASIRAS-instrumentet, som vi regner med bliver ”arbejdshesten” i vores indsats for at validere CryoSats målinger”, siger Malcolm Davidson, der leder ESA’s CryoSat validering.

Related Links