ESA title
192 kandidater er fortsat med i udvælgelsen af astronauter.
Agency

Sandhedens time for astronaut-spirer

25/09/2008 259 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

192 personer har fortsat chancen for at blive en af de fire nye astronauter, der optages i ESA’s korps i 2009. Kandidaterne skal nu gennemgå en lang række øvelser, hvorefter nåleøjet bliver yderligere snævret ind.

De startede med at være næsten 10.000. Nu er feltet af ansøgere til at blive optaget i den europæiske rumfartsorganisation ESA’s astronautkorps snævret ind til 192 personer. De er nu blevet inviteret til at deltage i udvidede test, hvor de vil blive grundigt interviewet om deres grunde til at ønske jobbet, samt deltage i computer-simuleringer, gruppeøvelser, rollespilsøvelser og test af deres reaktioner i forskellige stressede situationer.

ESA har valgt foreløbigt at holde kortene tæt til kroppen med hensyn til de 192 astronautemners fordeling på køn og nationalitet. Af de i alt 8.413 ansøgere, som i sommers var i stand til at aflevere de fornødne helbredsoplysninger og dermed gå ind til den egentlige udvælgelse, var 39 danske statsborgere, 34 mænd og fem kvinder.

I første omgang valgte ESA 918 personer ud til det indledende stadie af udvælgelsen, hvor deltagerne fik testet hukommelse, sprogkundskaber, evnen til at multi-taske samt reagere hurtigt og hensigtsmæssigt på synsindtryk. Her indgik også en første række af psykologiske test.

Efter de udvidede test, som nu går i gang, vil de nuværende 192 blive reduceret til ca. 80 kandidater, som skal deltage i omfattende helbredsmæssige test i januar og februar 2009.

Derefter vil der finde egentlige jobsamtaler sted med ca. 40 udvalgte. Fire af dem vil få en invitation til at blive medlem af ESA’s astronautkorps.

Seneste gang ESA søgte astronauter var helt tilbage i 1992. Det er blandt andet en række planlagte missioner til den internationale rumstation (ISS), der nu skaber behov for at rekruttere astronauter igen.

Related Links