ESA title
GlobCover map of COMIFAC member states
Agency

Skovene spiller hovedrollen i København

22/12/2009 184 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Nu hvor FN's klimakonference i København lakker mod enden, fokuserer forhandlingerne på skovenes rolle i mildningen af klimaforandringerne. Den nye politik om ‘Reduktion af udledninger fra skovrydning og nedbrydning af skov’ nyder udbredt tilslutning som et centralt element i en ny aftale.

Og da skovrydningen står for næsten 20 % af den globale udledning af drivhusgasser, ville denne nye politik give udviklingslandene mulighed for at yde et stort bidrag til reduktionen af udledningerne. I denne sammenhæng ønsker udviklingslandene sig en finansieringsramme til mange milliarder euro, som kan gøre bevarelsen af verdens tropiske regnskov mere økonomisk attraktiv end at fælde den.

Afrika har en nøglerolle

Under COP15 har repræsentanter for lokale, regionale og nationale myndigheder, erhverv, internationale udviklingsorganisationer og indfødte samfund fra regnskovsnationer mødtes i forbindelse med mere end 25 forskellige arrangementer for at debattere denne nye politik, og hvordan den kan iværksættes.

Et af de højst profilerede arrangementer fokuserede på Congo bækkenet, hvor de 10 medlemslande i COMIFAC (Commission des Forêts d’Afrique Centrale) samarbejder om bevarelse og bæredygtig drift af næsten 30 % af verdens tropiske skove.

The COMIFAC event
The COMIFAC event

COMIFAC-arrangementet blev støttet af ESA, den tyske udviklingsorganisation, den tyske udviklingsbank og andre internationale partnere. ESA hjælper, gennem et projekt for overvågning af skovområder under programmet GMES (Global Monitoring for Environment and Security), tre af COMIFAC-landene (Cameroun, Gabon og den Demokratiske Republik Congo) med at integrere jordobservationsdata i deres nationale skovdrifts- og klimaprogrammer. Projektet ledes af det tyske firma for satellitobservationer GAF og et konsortium af internationale partnere.

Under arrangementet gik miljøministrene fra Gabon, den Demokratiske Republik Congo og Congo-Brazzaville sammen med den tyske minister for økonomisk samarbejde og udvikling for at markere vigtigheden af dette nye politiske tiltag.

I sin tale til den tætpakkede forsamling sagde den internationale ambassadør for Congos skove og vinderen af Nobels fredspris for 2004, Dr. Wangari Matthai: “Jeg beder jer alle om indtrængende at opfordre jeres statsledere til at give COMIFAC et selvstændigt finansieringsinstrument.”

Satellitterne hjælper med at gøre teori til praksis

Dr Wangari Matthai<br><br>
Dr Wangari Matthai

Den vigtige rolle, som satellitobservationer af skovene vil komme til at spille for udviklingslandenes evne til at implementere denne nye politik, blev fremhævet af direktøren for den brasilianske rumfartsorganisation (INPE), Gilberto Camara, der er formand for CEOS (Committee for Earth Observation Satellites). “Vi ved, at jordobservationsdata er essentielle for planeten, men ‘datademokratiet’ skal nå ud til de store masser,” sagde han på ESA's klimaarrangement.

CEOS støtter gruppen Group on Earth Observation i forbindelse med aktiviteten Forest Carbon Tracking ved at levere satellitdata som en hjælp til landene i udviklingen af deres egne systemer til overvågning af skove og kulstof.

GMES-programmet fra ESA og EU er allerede i gang med at etablere en omfattende global infrastruktur til jord- og rumobservation, der kan underbygge disse nye politikker. ESA og EU-landene har indtil videre investeret € 2 mia til brug for udviklingen af GMES's ‘rumkomponent’, der omfatter fem nye typer satellitter ved navn Sentinels, og man er i gang med at forberede yderligere investeringer for at sikre den fortsatte drift og adgang til data over de næste 20 år.

Den gratis og åbne datapolitik, der for nylig blev vedtaget af ESA's medlemslande vedrørende Sentinel-missionerne, vil udgøre et stort bidrag til datademokratiet og gennemsigtigheden, som COP15 har efterlyst.

Related Links

Related Links