ESA title
GOCE i Plesetsk.
Agency

Tyngdekraftmåler på affyringsrampen

13/03/2009 226 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Inden ESA-satellitten GOCE kan gå i gang med at kortlægge variationerne i Jordens tyngdefelt, må den selv overvinde tyndekraften. Det skal en russisk løfteraket sørge for i eftermiddag.

Kl. 15:21 dansk tid skal en Rockot løfteraket i dag skyde op fra rumbasen Plesetsk i det nordlige Rusland. Med sig har den satellitten GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) fra den europæiske rumfartsorganisation ESA.

Satellittens data skal give et bedre grundlag for en lang række videnskabelige discipliner, herunder klimaforskning, oceanografi og geofysik, lige som positionering ved hjælp af satellit vil blive mere nøjagtig.

Vi er vante til at betragte havets overflade som vandret, men sådan er virkeligheden ikke. Rent bortset fra bølger og tidevand betyder forskelle i saltholdigheden og variationer i Jordens tyngdefelt, at begrebet vandret er meget relativt. Det skaber problemer, for eksempel når man vil vide, hvor meget vandstanden i oceanerne stiger som følge af klimaændringer.

For at tage et eksempel er den gennemsnitlige vandstand i Skagerrak 40 centimeter lavere end vandstanden i den Botniske Bugt. Andre steder i verden kan der være adskillige meters forskel på den normale vandstand i to områder af havet.

Med andre ord er man nødt til at have styr på, hvad der er den naturlige, gennemsnitlige vandstand på enhver lokalitet, når man interesserer sig for klimabestemte stigninger i vandstanden. Disse stigninger er på få centimeter og kan derfor meget let ”drukne” i de naturlige forskelle.

Tyngdeforholdene har også betydning for de såkaldte koter, som man bruger til at bestemme højdeforskelle eksempelvis ved bygge- og anlægsprojekter. Vi er vant til at angive højder som ”X meter over havets overflade”. Men når man vil kende højden med centimeters nøjagtighed, bliver det let et problem, at man ikke kender den nøjagtige normalvandstand i havet.

Af samme grund har alle lande en såkaldt geoide, der er et stort datasæt for referencehøjden i hele landet. GOCE skal blandt andet skabe en ny global geoide.

For at måle tyngdeforholdene optimalt skal GOCE anbringes i en bane, der er væsentligt tættere på Jordens overflade i forhold til det normale for satellitter, nemlig blot 260 km. I denne højde er der betydelig luftmodstand. Derfor er der valgt et særligt slank og aerodynamisk design til rumfartøjet.

Related Links