ESA title
Dublin fire engine
Agency

Astronauttien päiväkalenteri auttaa Dublinin palomiehiä

16/04/2009 274 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Dublinin palokunta on ottanut käyttöönsä alunperin kansainvälisen avaruusaseman astronauteille kehitetyn kannettavan viestintäjärjestelmän, jonka avulla se voi hankkia tärkeitä tietoja hätätilanteista onnettomuuspaikalle siirtymisen aikana. Näin palomiehet voivat toimia nopeammin ja säästää kallisarvoista aikaa ja mahdollisia ihmishenkiä.

Uuden järjestelmän avulla palopaikalle siirtyvä pelastusmiehistö voi ladata rakennuksen pohjapiirustuksen ja selvittää tällä tavoin etukäteen palopostien ja mahdollisten palonsammutuskemikaalien sijainnin. Auto-onnettomuuksien yhteydessä ladattavien tietojen avulla voidaan selvittää monenlaisia tärkeitä asioita, joista on hyötyä loukkaantuneiden henkilöiden poistamisessa. Näitä ovat esimerkiksi ilmatyynyjen sisältämät räjähdysaineet, korkeajännitteiset akut ja nestekaasusäiliöt.

Irlantilainen yhtiö Skytek on sovittanut alunperin kansainvälisen avaruusaseman astronauteille kehitetyn Advanced Procedure Executor (APEX) -järjestelmän Dublinin palokunnan käyttöön. ISS.

Turvallisuus ja nopeus ovat olennaisen tärkeitä hätätilanteessa

Firefighters at work
Firefighters at work

“Tarjoamalla miehistömme käyttöön uusinta teknologiaa voimme välttää viiveitä ja varmistaa, että loukkaantuneet saavat parasta mahdollista hoitoa. Järjestelmän ansiosta pelastusmiehistömme pystyy suunnittelemaan toimenpiteet jo siirtyessään onnettomuuspaikalle”, kertoo Dublinin palokuntaan kuuluva Richard Hedderman. Dublinin palokunta on Irlannin suurin palolaitos, jossa toimii 850 kokoaikaista palomiestä ja sillä on 12 pelastusasemaa.

“Meillä on valmiit pelastussuunnitelmat hätätilanteiden varalta, joita voi esiintyä suuronnettomuuksien yhteydessä sairaaloissa, hotelleissa, Dublinin satamatunnelissa ja muissa vastaavissa kohteissa. On erittäin tärkeää, että pelastustöihin osallistuvilla on tiedossaan oikeat toimintatavat ja käytettävissään asianmukaiset tiedot.”

Käyttäjinä avaruusaseman astronautit

International Space Station
International Space Station

APEX perustuu Skytekin omassa International Procedural Viewer (iPV) -järjestelmässä käytettävään teknologiaan. iPV-järjestelmä kehitettiin kansainvälisellä avaruusasemalla sijaitsevaa eurooppalaista tutkimuslaboratoriota, ESA:n Columbus-moduulia varten. Nykyisin avaruusaseman astronautit käyttävät säännöllisesti APEX-järjestelmää ja Skytekin iPV-teknologiaa.

“Kuten monien innovaatioiden kohdalla, tämäkin teknologia kehitettiin alunperin avaruuslentoja varten, joissa tarvitaan turvallisia ja täsmällisiä ohjaustoimintoja, menetelmiä ja toimintatapoja”, kertoo Skytekin toimitusjohtaja tohtori Sarah Bourke.

“Järjestelmä on ollut käytössä kansainvälisellä avaruusasemalla kolmen vuoden ajan. Se sisältää kaikki menettelytavat, joita astronautit tarvitsevat aina sulakkeen vaihdon kaltaisista rutiinitoimista hätätoimenpiteisiin. Järjestelmään kuuluu 2 000-3 000 erilaista, välittömästi käytettävissä olevaa menetelmää päivittäisistä rutiinitehtävistä avaruuskävelyihin ja hätätoimenpiteisiin.”

Osarahoittajina teknologian siirrossa, jonka avulla APEX-järjestelmä sovitettiin Dublinin palokunnan tarpeita vastaavaksi, olivat Enterprise Ireland ja ESA:n teknologian kehittämisohjelma (General Support Technology Programme, GSTP). Dublinin palokunta oli mukana koko teknologiansiirtoprosessin ajan varmistamassa lopputuotteen laatua ja soveltuvuutta.

“Tällä hetkellä North Strandissa ja Swordsissa kokeilukäytössä oleva laitteisto on saanut hyvin positiivisen vastaanoton”, kertoo Hedderman.

“Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten avaruusteknologiasta voi olla hyötyä koko yhteiskunnalle. Teknologian luotettavuutta on testattu tarkasti ääriolosuhteissa. Hyödyntämällä tällaisen kehitystyön tuloksia voimme ottaa pitkän harppauksen eteenpäin tehokkuuden ja turvallisuuden parantamisessa ja ihmishenkien pelastamisessa”, sanoo ESA:n teknologiansiirto-ohjelman päällikkö David Raitt.

Related Links