ESA title
Agency

Toista naisilla tehtävää vuodetutkimusta valmistellaan parhaillaan

16/06/2005 140 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Toulousessa hiljattain toteutettuun tutkimukseen osallistui 12 vapaaehtoista naista, jotka viettivät kaikkiaan 60 päivää makuuasennossa. Näin haluttiin simuloida painottomuuden fysiologisia vaikutuksia ihmiskehoon. Tällä hetkellä etsitään kuumeisesti kahtatoista uutta koehenkilöä, jotta tutkimusta saataisiin jatkettua ja tutkimustuloksia syvennettyä.

Kesäkuun alussa WISE-tutkimuksen (Women International Simulation Experiment) ensimmäiseen koeryhmään kuuluneet 12 naista päättivät makuuaikansa yksi kerrallaan. Pystyasentoon palattuaan jokaisen oli kuitenkin ensin oltava jonkin aikaa seurannassa Toulousessa sijaitsevan avaruuslääketieteen ja -fysiologian instituutin (MEDES) avaruuslääketieteellisellä osastolla.

Tutkimukseen osallistuneet 12 naista makasivat kaksi kuukautta vuoteissa, joiden pääpuolta oli kallistettu 6 astetta alaspäin. Tällä tavoin pyrittiin aiheuttamaan koehenkilöissä samankaltaisia ilmiöitä kuin joita pitkäaikainen painottomuus aiheuttaa. Naiset oli jaettu kolmeen neljän hengen ryhmään, jotta voitaisiin tutkia sellaisten vastatoimien hyödyllisyyttä, joilla yritetään torjua lihasten surkastumista, nestetasapainon muutoksia, luukatoa sekä joidenkin ruumiintoimintojen heikkenemistä (esimerkiksi sydämen toiminta ja ruumiinliikkeet). Yhdessä vertailuryhmässä ei harrastettu minkäänlaista liikuntaa, kun taas toisen ryhmän koehenkilöt tekivät säännöllisesti lihaskuntoliikkeitä. Kolmannen ryhmän jäsenille puolestaan annettiin normaalien ruoka-annosten lisäksi lisäravinteita (valkuaisaineista saatavia aminohappoja).

Tutkimuksen toiseen vaiheeseen tarvitaan vapaaehtoisia

Tutkimuksen toisen vaiheen on tarkoitus alkaa syyskuussa. Tätä silmällä pitäen Euroopan avaruusjärjestö ESA, Ranskan avaruustutkimuskeskus CNES sekä ranskalainen avaruuslääketieteen ja -psykologian laitos MEDES etsivät nyt kahtatoista uutta koehenkilöä Euroopan unionin alueelta.

“Koehenkilöiden kansainvälisyys on hyvin tärkeää myös psykologisten näkökohtien vuoksi”, huomauttaa Peter Jost. “Tulevaisuudessa pitkäkestoisten avaruuslentojen miehistöihin kuuluu sekä miehiä että naisia monista eri maista, ja mehän tiedämme, että psyykkinen tasapaino on ensiarvoisen tärkeää myös fyysisen tasapainon ylläpitämisessä.”

Koehenkilöiksi voidaan valita 25–40-vuotiaita, hyväkuntoisia ja tupakoimattomia naisia, jotka kuuluvat sosiaaliturvan piiriin. Käytännön syistä koehenkilöiden tulee myös puhua sujuvasti joko ranskaa tai englantia. Tutkimusjakson aikana koehenkilöille tehdään päivittäin erilaisia testejä sekä ultraäänikokeita veritulppariskin ehkäisemiseksi.

Juuri päättyneessä kokeessa oli mukana myös suomalainen, Marjo Järvinen, joka kuvasi kahden kuukauden makaamista ja koko kokeeseen osallistumista elämänsä suurimmaksi kokemukseksi. Muutamien kipua tuottaneiden lääketieteellisten kokeiden vastapainoksi hän sai rautaisannoksen tietoa avaruudesta ja lääketieteestä sekä kokea omakohtaisesti miltä avaruuslentäjistä tuntuu palata Maahan pitkän avaruuslennon jälkeen.

Tarkempia tietoja WISE-kokeen toisesta osasta saa internetissä osoitteessa www.spaceflight.esa.int/wise ja kokeen johtajilta:

Peter Jost
WISE-tutkimuksen johtaja
ESA/ESTEC
Puh.: +31 71 565 66 12

Didier Schmitt
Biotiedeohjelmien päällikkö
ESA/ESTEC
Puh.:+ 31 71 565 48 88

Related Links