ESA title
Agency

Downstream Gateway: Technologie kosmiczne na Ziemi

31/05/2019 196 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Poland

ESA uruchomiła Downstream Gateway, swego rodzaju „sklep” z usługami satelitarnymi, łącząc nowe i powstające sektory biznesu z możliwościami rozwijanymi w ramach programów ESA.

„Downstream” oznacza wszelkie działania oparte na technologiach kosmicznych lub stosujące systemy stworzone dla sektora kosmicznego do zastosowań w środowisku kosmicznym lub naziemnym, których wynikiem może być aplikacja, produkt lub usługa dla europejskiej gospodarki lub społeczeństwa.

Działalność downstreamowa ESA w oparciu o dane satelitarne pozwoliła zmodernizować się wielu podmiotom działającym na różnych polach, od transportu międzynarodowego do edukacji na obszarach wiejskich. Innowacyjne usługi o wartości ponad 200 mln euro uruchomiono w ponad 500 firmach.

ESA prowadzi różne programy koncentrujące się na działaniach downstreamowych, rozwijając przez lata zastosowania związane z ich kosmicznym komponentem, takim jak obserwacje Ziemi, nawigacja satelitarna, telekomunikacja czy loty załogowe. Downstream Gateway zapewnia jeden interfejs dla całej ESA, umożliwiając nowym społecznościom downstreamowym na łatwiejszą interakcję z Europejską Agencją Kosmiczną

Interfejs wprowadza nowe funkcje zapewniając łatwiejszy dostęp do wiedzy specjalistycznej agencji w kwestiach aplikacyjnych oraz technicznych.

Zespół stojący za Downstream Gateway obejmuje grupę ekspertów ESA z takich dziedzin jak biznes, marketing i technologie. Przynosi to korzyści dla przemysłu łącząc potencjalnych nowych klientów i inwestorów z europejskimi firmami, oferując łatwo dostępne rozwiązania, odpowiadające nowym potrzebom.

Infrastruktura i inteligentne miasta
Infrastruktura i inteligentne miasta

Wraz z uruchomieniem serwisu, zespół Downstream Gateway opublikował Zaproszenie do zgłaszania pomysłów w temacie ‘Przestrzeń kosmiczna dla innowacji miejskich:Inteligentne miasta’ aby wzmocnić swoją już ugruntowaną rolę w sektorze. Stawanie się „inteligentnym miastem” nie jest celem, ale raczej koniecznością. Szacuje się, że w 2030 r. liczba ludności świata, która obecnie wynosi 7,6 mld, osiągnie 8,6 mld, a w 2050 r. 9,8 mld, z czego większość populacji będzie mieszkać właśnie w miastach.

Inteligentne miasta wykorzystują różne rodzaje „czujników” do zbierania danych dla efektywniejszego zarządzania aktywami i zasobami. Związane z tym technologie mają zapewnić, aby miasta kierowały się danymi dla zaspokojenia potrzeb obywateli, umożliwiając elastyczne reagowanie systemów i usług oraz prowadzić działania w oparciu o dane w czasie rzeczywistym. Inteligentne miasta są w rzeczywistości pełnymi ekosystemami poświęconymi tworzeniu zrównoważonych obszarów miejskich.

Downstream Gateway pragnie nie tylko zebrać cenny wkład i zidentyfikować obiecujące pomysły w Europie z zakresu produktów dla inteligentnych miast, bazujących na zastosowaniu danych satelitarnych, ale mają też pomóc ESA w ustanowieniu wsparcia dla tych pomysłów, żeby stały się się w pełni operacyjnymi i komercyjnie dostępnymi rozwiązaniami.

ESA zamierza zebrać jak najwięcej pomysłów, ocenić je i w przypadku pomysłów uznanych za istotne i mieszczące się w celach kierunków programowych agencji, zapewnić im możliwość pozyskania (współ)finansowania i wsparcia ekspertów ESA na różnych etapach rozwoju.

Related Links