ESA title
Mikrofalowe promieniowanie tła zobrazowane przez sondę Planck
Agency

ESA i CERN podpisały porozumienie o współpracy

03/04/2014 346 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Poland

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) 28 marca podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnych badań w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania obu organizacji.

W tym roku CERN obchodzi 60. rocznicę istnienia, a ESA świętuje 50 lat europejskiej działalności w przestrzeni kosmicznej.

Mauro Dell’Ambrogio, sekretarz stanu ds. edukacji, nauki i innowacji Szwajcarii, podkreślił, że sposób, w jaki te dwie instytucje wzajemnie się uzupełniają, jest przykładem udanej, europejskiej współpracy oraz doskonałego, światowego poziomu w nauce i technologii: „CERN i ESA to dwa przykłady potwierdzające, że współpraca europejska daje globalne korzyści”.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Francji, Geneviève Fioraso stwierdziła, że „to porozumienie o współpracy jest wyrazem długiej, wspólnej historii dwóch międzynarodowych organizacji, które są symbolami siły europejskiej nauki: CERN i ESA.”

Podpisanie porozumienia o współpracy
Podpisanie porozumienia o współpracy

“To połączenie badań nad nieskończonym - od nieskończenie wielkiego, na czym skupiają się nauki o Wszechświecie, do nieskończenie małego, przedmiotu badań fizyki wysokich energii - otwiera nowe ścieżki nauce i technologii, rozwijając i wzmacniając europejski przemysł”.

“ESA i CERN to dziedzictwo wizjonerów takich jak Edoardo Amaldi. Stanowią one świadectwo tego, że posiadając wspólny, wymagający cel oraz łącząc siły, Europa może być liderem na drodze postępu, innowacji i wzrostu”, powiedział Jean-Jacques Dordain, dyrektor generalny ESA.

Podczas ceremonii podpisania porozumienia na lotnisku w Genewie, ESA przekazała CERN listy Amaldiego, które odbyły podróż w kosmosie na pokładzie należącego do ESA statku kosmicznego nazwanego na cześć tego słynnego naukowca.

Edoardo Amaldi
Edoardo Amaldi

Edoardo Amaldi był kluczową postacią w staraniach o połączenie europejskiego potencjału dla dobra nauki. Jako fizyk jądrowy brał udział w powstawaniu CERN, co wpłynęło na jego zainteresowanie naukami o kosmosie. Starał się, by CERN stał się modelowym przykładem tworzenia nowej międzynarodowej organizacji naukowej.

Wiele lat później jego wizja urzeczywistniła się w postaci utworzenia Europejskiej Organizacji Badań Kosmicznych (European Space Research Organisation, ESRO), która następnie przekształciła się w ESA.

W uznaniu jego zasług imieniem Edoardo Amaldiego ochrzczono trzeci Automatyczny Statek Transferowy (ATV-3) Europejskiej Agencji Kosmicznej, wysłany w 2012 roku do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

“CERN i ESA mają wspólne korzenie oraz długą historię pionierskich badań w swoich dziedzinach nauki”, powiedział dyrektor generalny CERN Rolf Heuer. „To nowe porozumienie o współpracy doprowadzi do synergii wiedzy, know-how i infrastruktury dostępnej w obu organizacjach”.

Obecnie misje kosmiczne ESA i eksperymenty z zakresu fizyki wysokich energii prowadzane przez CERN starają się znaleźć odpowiedzi na  fundamentalne pytania dotyczące właściwości fizycznych materii, energii i przestrzeni, a także pochodzenia  i ewolucji Wszechświata. W efekcie tego nie tylko obejmują te same dziedziny specjalizacji naukowej, ale też wykorzystują te same zaawansowane technologie potrzebne w tak złożonych eksperymentach.

“Oprócz długiej historii, ESA i CERN posiadają wiele wspólnych, wzajemnie uzupełniających się tematów badań naukowych. Zacieśniając współpracę, utrzymamy Europę w czołówce najnowocześniejszych technologii oraz pionierskich badań”, dodał Alvaro Giménez, dyrektor ESA ds. nauki i bezzałogowej eksploracji.

Polska jest członkiem CERN od 1991 roku. Wcześniej, od 1964 roku, miała status państwa-obserwatora. W CERN pracuje około 200 polskich naukowców i inżynierów. Od 2013 roku przewodniczącą Rady CERN jest Polka, prof. Agnieszka Zalewska.

Related Links