ESA title
Umeå universitet ger 2011 en kurs i rymdfysik för lärare.
Agency

Möjlighet för lärare att läsa rymdfysik

01/10/2010 308 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Umeå universitet kommer under vårterminen 2011 att ge en fortbildningskurs för lärare i rymdfysik. Utbildningen riktar sig till fysiklärare från årskurs 7 och uppåt, så kallade senarelärare, och ska bland annat bidra till att stärka lärarnas kompetens i fysik. Med hjälp av detta hoppas man även kunna öka elevernas intresse för ämnet.

Carol Norberg är kursansvarig och docent vid Umeå universitet. Hon är lokaliserad vid Institutet för rymdfysik i Kiruna, och har arbetat som universitetslektor i rymdfysik under 15 år. – Det här är en idé som funnits hos oss i många år, dels för att vi vill få upp ungdomars intresse för naturvetenskap, men också för att i det långa loppet rekrytera ungdomar till yrken inom rymdindustrin.

Raket- och norrkenslaborationer

Kursen kommer att ge möjlighet att studera norrskenet.
Kursen kommer att ge möjlighet att studera norrskenet.

Kursen ges på distans, med två obligatoriska träffar på ungefär en vecka vardera. Dessa obligatoriska träffar hålls på Umeå universitet och Institutet för rymdfysik i Kiruna. Träffarna kommer att bestå av raket- och norrskenslaborationer, föreläsningar om aktuell rymdforskning och studiebesök på bland annat Esrange Space Centre och radaranläggningen Eiscat.

– Forskare från institutet kommer att delta i undervisningen i form av gästföreläsningar. De kommer att prata mycket om de instrument de utvecklar för bland annat satelliten Rosetta, och hur dessa instrument används, säger Carol Norberg.

Deltagarna kommer att arbeta både i grupper och individuellt med olika uppgifter. Tanken är att de under kursens gång ska reflektera över vilka delar av rymdfysiken som är lämpliga att använda i det dagliga undervisningsarbetet. De ska också kunna använda den kunskap och de verktyg de förvärvat för att öka elevers intresse för fysikundervisning.

– På ESA:s webbsida finns en stor mängd utbildningsmaterial riktat till fysiklärare, men tyvärr är det inte så många som känner till det. Ett av målen med kursen är att lyfta fram det materialet för att se vad som går att använda och vad som passar in i läroplanen.

Rymden en bra utjämnare

Det har tidigare visat sig att kvinnliga elever intresserar sig mer för kurser inom fysik och teknik när kursinnehållet är rymdrelaterat. Institutet för rymdfysik har för närvarande 40 procent kvinnliga doktorander, vilket är väldigt högt jämfört med de flesta andra fysikutbildningar. En förhoppning är därför också att kursen på sikt ska få ännu fler kvinnliga elever att intressera sig för fysiken i skolan. Med rymdforskningen hoppas man dessutom kunna locka elever från olika kulturella bakgrunder.

Övriga som medverkat till att ta fram kursen är Carina Johnsson vid Rymdbolaget, Dan Tannerdal, fysiklärare vid Rymdgymnasiet samt Rick McGregor, utvecklingsansvarig vid Institutet för rymdfysik i Kiruna. Kursen ger 15 högskolepoäng och går på kvartsfart över hela året med start 24 januari och slutdatum 16 december. Deltagarantalet har ingen maxgräns, och Carol Norberg hoppas på ett stort intresse hos fysiklärare runtom i landet:

– Skolverket har valt att prioritera just fysik och kemi inom lärarlyftet i år. Det ska bli väldigt intressant att se om efterfrågan är stor, och vi hoppas så klart på så många sökande som möjligt!

Läs mer om kursen på:

www.use.umu.se/samverkan/ruc/lararlyftet/vt11-rymdfysik/

Related Links

Related Links