ESA title
ESTEC, Noordwijk, The Netherlands.
Agency

Gratis satellietdata voor bedrijven en personen

02/04/2012 2144 views 0 likes
ESA / Space in Member States / The Netherlands

De gegevens die verzameld worden door verschillende datasatellieten die rond onze aarde vliegen, zijn vanaf nu gratis beschikbaar voor alle inwoners van Nederland. De overheid kocht het recht om de satellietbeelden de komende drie jaar te gebruiken en gaf de gegevens meteen vrij.

Eindeloze mogelijkheden

Via het zogeheten Nationaal Satellietportaal geeft het Netherlands Space Office (NSO) bedrijven, personen en instanties kostenloos toegang tot de satellietbeelden. Met gratis de data kunnen boeren bijvoorbeeld hun gewassen in de gaten houden en kunnen gemeentes zien hoe ver bepaalde wijken die op een zachte ondergrond gebouwd zijn ieder jaar verzakken.

Na registratie op de website van het Nationaal Satellietdataportaal kunnen de gewenste satellietgegevens eenvoudig worden gedownload. Het portaal bevat naast optische data ook infrarood data en radardata van heel Nederland. De gegevens zijn in te zien via de website satellietdataportaal.nl.

Goed voor Nederland

Amsterdam and Schiphol international airport, as seen from the ISS
Amsterdam and Schiphol international airport, as seen from the ISS

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kocht de satellietgegevens voor een bedrag van vier miljoen euro. Daarmee mogen alle Nederlanders drie jaar lang gebruik maken van de gegevens.

De overheid kocht de gegevens om bedrijven in Nederland een voorsprong te geven op bedrijven in het buitenland. De satellietgegevens worden over drie jaar voor heel Europa gratis beschikbaar en door er vroeg bij te zijn, kan Nederland andere landen voor blijven.

Ruw materiaal

Texel and Northern Holland, as seen from the ISS
Texel and Northern Holland, as seen from the ISS

De beelden die gedownload kunnen worden uit het Nationaal Satellietdataportaal zijn ruwe beelden. Dat betekent dat de gegevens eerst verwerkt moeten worden voordat ze echt van nut kunnen zijn.

Na verwerking kunnen de gegevens bijvoorbeeld gebruikt worden door dijkinspecteurs die de sterkte van de dijken wil bepalen of door een peilbeheerder die het waterpeil in zijn gebied nauwgezet wil volgen.

Related Links