Nejnovější test potvrdil interoperabilitu Galilea se signálem GPS

První dvě validační družice systému Galileo.
12 červenec 2012

První dvě navigační družice ESA Galileo dosáhly dalšího důležitého bodu ve své práci, když vyslaly testovací signály v modulačním režimu. Ten má za cíl umožnit vzájemné propojení služeb s americkým systémem GPS ve chvíli, kdy Galileo začne poskytovat své operační služby.

„Jedná se o pokročilou modulační techniku, která nabízí robustní ochranu proti interferenci signálu a zavádějícím odrazům signálu známým jako ´vícecestné´,“ uvádí vedoucí služeb systému Galileo Marco Falcone.

„Navíc jde o evropskou verzi standardu MBOC (Multiplexed Binary Offset Code), která byla dohodnuta se Spojenými státy pro interoperabilitu služeb Galileo a GPS.“

„Takže toto vysílání pomohlo názorně ukázat, jak budou obou systémy pracovat v budoucnu společně – a to bez rizika interference signálu.“

Modulace CBOC systému Galileo.

První dvě družice systému Galileo byly vypuštěné z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně na střední oběžné dráhy dne 21. října 2011. Od té doby procházejí sérií testů.

Oba satelity slouží k ověření celkového návrhu konceptu systému Galileo, stejně jako jde o plně funkční součásti konstelace třiceti družic, která jej vytvoří.

Koncem letošního roku budou na oběžné dráze k dispozici již čtyři satelity, což je minimální počet pro poskytování služeb na uživatelské úrovni.

Na podzim totiž odstartuje z Francouzské Guayany společně na jedné nosné raketě další pár družic.

Jakmile budou prověřené, bude hotové operační jádro systému Galileo, které bude poskytovat své služby uživateli vždy, když bude toto kvarteto satelitů přímo viditelné.

Pro technické detaily o v současné době vysílaných signálech Galileo použijte odkazy v pravém sloupci.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.