Satelitní pozorování ve službách pomoci Pákistánu

Mapování záplav s pomocí radaru Envisatu.
2 září 2010

Záplavy v Pákistánu zasáhly třetinu této země a vážným způsobem se dotkly až dvaceti miliónů lidí. Součástí humanitární pomoci jsou přitom také družicová data, s jejichž pomocí je možné vytvářet aktuální mapy postižených oblastí.

Pákistánské záplavy jsou bez diskuse nejhorší v novodobé historii. Nechaly za sebou stovky mrtvých a milióny lidí bez přístřeší nebo uvězněných v městech a vesnicích, jejichž infrastruktura byla zcela zničena. Panují obavy, že mnoho dalších lidí zemře v důsledku nakažlivých nemocí šířených skrze znečištěnou vodu. Spojené národy varovaly, že infekčními nemocemi může být ohroženo až 3,5 miliónu dětí.

Pro organizování pomoci jsou nyní používána data získávaná družicemi pro dálkový průzkum Země, a to jak v rámci nadnárodní Mezinárodní úmluvy o kosmických a jiných významných katastrofách (International Charter Space and Major Disasters), tak evropské iniciativy GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Astronaut ESA Frank De Winne navíc podporuje snahu organizace UNICEF zajistit čistou pitnou vodu pro všechny potřebné.

Extent of flood 27 August
Rozsah záplav 27. srpna 2010

Mapy generované s pomocí aktuálních družicových dat jsou pro průběhu záchranných operací zásadní, protože ukazují přesný rozsah záplav. Záchranářům tak umožňují určit, kudy se voda valila, jakou infrastrukturu poškodila – a tak najít nejlepší cesty k těm, kdo potřebují pomoc. Důležité je to především proto, že letošní záplavy postihly neobvykle rozsáhlá území.

Mapy jsou typicky generovány s pomocí radarového snímkování: například s pomocí aparatury ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) na družici Envisat. Dále pak s pomocí optických přístrojů jako je třeba MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer Instrument; opět na Envisatu) nebo zařízení na francouzské družici Spot 5.

Mapovací služby jsou poskytované skrze projekt SAFER (Services and Applications for Emergency Response), který běží v rámci iniciativy GMES. Ten využívá aktuální družicová data k řízení záchranných operací v reálném čase.

Flood water southeast Pakistan
Záplavy v jihovýchodním Pákistánu.

SAFER tvoří konsorcium 55 evropských partnerů, kteří jsou schopni zajistit podporu v případě jakékoliv představitelné přírodní katastrofy. Kromě aktuální situace v Pákistánu poskytl projekt v poslední době pomoc například během záplav v Burkině Fase v západní Africe, Bulharsku nebo Moldavsku.

Prvním úkolem v případě záplav a povodní je pochopitelně záchrana osob: hned na to ale navazuje úkol zajistit jejich přežití s pomocí čisté vody, zásob a přístřeší – právě to je otázka blízká astronautovi Franku De Winnemu. Během svého dlouhodobého pobytu na Mezinárodní kosmické stanici měl Frank úžasnou příležitost pozorovat Zemi z vesmíru a dokáže tak ocenit křehkost životního prostředí na naší Zemi více, než kdo jiný.

Kromě toho, že je astronautem, je Frank také Velvyslancem dobré vůle pro UNICEF v Belgii. Společně s ESA podporoval kampaň WaSH (Water, Sanitation a Hygiene) během své mise OasISS na Mezinárodní kosmickou stanici.

Frank De Winne
Kosmonaut Frank De Winne.

„Voda je ve zničených oblastech vzácnou komoditou. Přitom je klíčem pro přežití a pro záchranu miliónů dětí. Vím, o čem mluvím: přístup k čisté vodě je důležitým problémem i na Mezinárodní kosmické stanici,“ uvádí Frank De Winne.

„Technologie pro čistění a recyklaci vody vyvinutá pro použití v kosmickém prostředí mají velký potenciál podílet se na řešení těchto problémů. Jako Velvyslanec dobré vůle se snažím plně podporovat vše, co může dětem v Pákistánu pomoci.“

Pokud se chcete zapojit do humanitární pomoci organizované UNICEF Belgie, můžete navštívit www.unicef.be

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.