Společné prohlášení nejvyšších představitelů zemí v projektu Mezinárodní kosmické stanice

Setkání nejvyšších představitelů agentur zapojených do programu ISS v Japonsku
11 březen 2010

Nejvyšší představitelé kosmických agentur zapojených do projektu Mezinárodní kosmické stanice (International Space Station, ISS) z Kanady, Evropy, Japonska, Ruska a Spojených států se setkali 11. března 2010 v Tokiu (Japonsko), aby zde probrali aktuální stav spolupráce na programu ISS.

S tím, jak se výstavba ISS blíží ke konci a s tím jak se podařilo vytvořit kapacitu pro trvalé osídlení komplexu šestičlennou posádkou, připomněly hlavy kosmických agentury mimořádnou příležitost, kterou nyní stanice nabízí. Týká se to jak možností výzkumu přímo na oběžné dráze, tak sledování vlastních operací a řízení historicky největšího mezinárodního kosmického komplexu.

Zvláště zmínily zcela nové příležitosti, které zařízení poskytuje pro pokrok na poli vědy a techniky. Výzkum na jeho palubě bude přínosem pro celé lidstvo na Zemi - stejně jako připraví cestu pro budoucí průzkumné činnosti za nízkou oběžnou dráhou. ISS také umožňuje vytvářet spojenectví s cílem zajistit integrovanější mezinárodní spolupráci a výzkum, čímž vzniká prostor pro další spolupráci na budoucích mezinárodních misích.

Představitelé kosmických agentur ujistili, že jsou si vědomi důležitosti plného využití vědeckého, technického, operačního a vzdělávacího potenciálu kosmické stanice. Zdůraznili, že neexistuje žádné technické omezení pro prodloužení operací stanice z roku 2015 nejméně do roku 2020 s tím, že všichni partneři nyní intenzivně pracují na certifikaci jednotlivých částí pro provoz až do roku 2028.

Představitelé kosmických agentur vyjádřili svůj společný zájem pokračovat v provozování a využívání ISS tak dlouho, dokud budou přínosy stanice jasně hmatatelné. Přivítali, že návrh rozpočtu americké kosmonautiky na fiskální rok 2011 umožní Spojeným státům podporovat činnost stanice nejméně do roku 2020. Dohodli se také, že společně podniknou kroky, aby do konce letošního roku zajistili podporu svých vlád na využívání ISS i v dalším desetiletí.

Představitelé kosmických agentur také diskutovali důležitost zvýšeného využívání ISS a maximální operační efektivity všemi možnými prostředky, včetně získávání financí a koordinací aktivit napříč celým programem ISS a zajištění co nejlepšího využití základních kapacit, jako jsou programy pro dopravu posádek a nákladu, a to během celé životnosti projektu.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.