1001 scholen melden zich aan voor Eduspace

2 juni 2004

Ruim 1000 scholen hebben zich inmiddels aangemeld om mee te doen aan de projecten en gebruik te maken van de mogelijkheden die de Eduspace-site hun biedt. De site is in 2001 opgezet om jongeren in Europa een indruk te geven van wat ESA en zijn partners doen met satellietgegevens. Momenteel wordt de site door scholen in 67 landen gebruikt.

Het succes van de site is deels te danken aan het feit dat jongeren er zelf aan de slag kunnen met aardobservatiegegevens. De site bevat informatie over hoe je remote sensing uitvoert en satellietbeelden verwerkt voor praktische doeleinden, bijvoorbeeld om oriëntatiepunten in een gebied te herkennen of meer te weten te komen over verre streken als Afrika. Studenten kunnen zelfs helpen de beelden die Meteosat van Europa maakt bij te werken door plaatselijke weergegevens in te sturen.

Dit alles is natuurlijk alleen mogelijk met de ondersteuning van leerkrachten, en de site is daarom allereerst bedoeld om hen te stimuleren de aardobservatiegegevens in hun lessen te gebruiken. Op de Eduspace-site staan voorbeelden van wat je met deze gegevens kunt doen, naast middelen voor gebruik tijdens de les, zoals satellietgegevens en -beelden.

De makers van Eduspace horen graag van leerkrachten aan welk materiaal zij het meeste hebben, en zijn benieuwd naar ideeën om de site verder te verbeteren. In verband daarmee is in april in Parijs de eerste Eduspace Council of Teachers gehouden.

Tijdens die bijeenkomst konden leerkrachten hun mening geven en suggesties doen over hoe in hun eigen land meer bekendheid te geven aan Eduspace. Voor de Eduspace-medewerkers was het een gelegenheid om de nieuwe middelen te introduceren die binnenkort beschikbaar zullen zijn. Deze kunnen, net als de bestaande features, gratis van de site worden gedownload. Het gaat om:

  • LEOworks versie 2 - een speciaal aangepast programma voor beeldverwerking
  • ERS- en Landsat-beelden voor heel Europa
  • Afrika vanuit de ruimte – satellietgegevens over Afrikaanse landen
  • Envisat-module – presentatie van Envisat, de satelliet van ESA voor milieubewaking, de toepassingen ervan en een selectie van beelden
  • een nieuwe serie presentaties met transparanten
  • extra ideeën voor projecten

Aardobservatiegegevens worden voor een groot aantal doeleinden gebruikt. Naast de bewaking van alle milieuaspecten, zoals landgebruik, klimaatverandering, oceanen, zeeijs en door de mens of de natuur veroorzaakte rampen. Ook is het met deze gegevens mogelijk om archeologische overblijfselen in kaart te brengen en met uitsterving bedreigde diersoorten, zoals gorilla's, te volgen.

Daardoor lenen de gegevens zich voor een groot aantal schoolvakken. Zelfs voor het talenonderwijs, want de site is al beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans, en binnenkort komt daar Deens bij.

De Eduspace-site is door ESA ontwikkeld voor Eurisy, een organisatie die zich inzet voor educatieve en voorlichtingsactiviteiten ter bevordering van ruimtetechnologie en de toepassingen daarvan binnen Europa. De site is eigendom van en in beheer bij ESA, en wordt ondersteund met belangrijke bijdragen van andere Europese ruimteagentschappen en onderwijsinstellingen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.