België zet week lang ruimtevaart in de kijker

Een nieuwe blik op onze blauwe planeet met de missie ATLAS 1 in 1992
24 september 2012

Deze laatste week van september zet ons land de ruimte in de kijker. Met een aantal grote evenementen wordt aandacht besteed aan de bemande ruimtevaart, de Belgische knowhow op het vlak van ruimteonderzoek en de toepassingen van de waarneming van de aarde door satellieten.

Tijdens de Space Week viert de Euro Space Society de 20ste verjaardag van de eerste Belg in de ruimte, Belgospace kijkt terug op een halve eeuw van activiteiten, de ULg eert in Luik bij de opening van het nieuwe academische jaar vijf ruimtevaartcoryfeeën en nog in Luik zijn er de Space Days die om de twee jaar worden georganiseerd door Skywin-Wallonie Espace.

Genoeg gelegenheid dus om de media, het publiek en in het bijzonder jongeren warm te maken voor de odyssee van de ruimtevaart en de grote invloed en de toepassingen ervan in ons dagelijks leven.

Van 24 maart tot 2 april voerde onderzoeker Dirk Frimout als eerste Belg een ruimtemissie uit in een baan om de aarde aan boord van de Amerikaanse spaceshuttle Atlantis. Hij maakte deel uit van de NASA-bemanning die in het kader van de missie Atmospheric Laboratory for Applications and Science (ATLAS 1) de veranderingen in onze atmosfeer beter moest doen begrijpen.

In het laadruim van het ruimteveer bevond zich een ESA-laboratorium met onder meer de igloo, een onder druk gebrachte structuur van Belgische makelij, en twee Spacelabpaletten met instrumenten voor de analyse van de bestanddelen van de atmosfeer en metingen van de invloed van de zon op de aarde.

Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van zijn avontuur in microzwaartekracht nodigde Dirk Frimout via de Euro Space Society zijn kosmische medereizigers uit voor een Space Week onder Belgische hemel.

Tijdens de Space Week zullen de astronauten van ATLAS 1 jongeren ontmoeten en met hen in debat gaan in Brussel (Université Libre et Vrije Universiteit), Luik (Ulg), Redu-Libin (Euro Space Center), Leuven (KUL), Gent (UGent) en Mechelen (Technopolis).

50 jaar Belgospace

De zevenkoppige bemanning, waaronder Dirk Frimout, van ATLAS 1

Het startschot voor de Space Week wordt op 24 september gegeven door Belgospace, opgericht in 1962 om de Belgische activiteiten in een nog jong Europees ruimtevaartprogramma te coördineren. Nu is het een industrieel forum dat debatteert over de gemeenschappelijke problemen en de te volgen weg van de spelers op het vlak van ruimtevaart in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Huidig directeur Dany Van de Ven verwoordt het als volgt: 'Belgospace is de enige organisatie die op federaal niveau tegelijk de dialoog tussen de academische wereld en de industrie promoot en de belangen van de sector verdedigt.'

Het jaarlijks rapport van Belgospace is in zeker opzicht een nuttige barometer over de staat van de Belgische ruimtevaarttechnologie. Naast Belgospace bestaan ook de regionale organisaties Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI), Wallonie Espace en Bruspace.

Zij doen bij de federale regering aanbevelingen over de strategie van het te volgen beleid. Ze overleggen constant met Belspo, de Federale Overheidsdienst (FOD) Wetenschapsbeleid, dat verantwoordelijk is voor de financiering van het Belgisch ruimteonderzoek met een jaarlijks budget van ongeveer 190 miljoen euro.

Vijf eredoctoraten

Eten in gewichtloosheid tijdens de vlucht van ATLAS 1

Op 26 september wordt het nieuwe academiejaar van de universiteit van Luik (Ulg) geopend. In het amfitheater Europe op de universitaire campus Sart Tilman vinden verschillende evenementen plaats.

in de voormiddag wordt de bemanning van de missie ATLAS 1 van 1992 voorgesteld: Charles Bolden (boordcommandant, die nu aan het hoofd van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA staat), Brian Duffy (piloot), Kathryn Sullivan (missiespecialist, nu verantwoordelijk voor de weersatellieten van de organisatie NOAA), Michael Foale (missiespecialist), Byron Lichtenberg en onze eigen… Dirk Frimout, die tijdens de vlucht net als Lichtenberg ladingspecialist was.

De Ulg zal ook de ruimtevaartactiviteiten van haar verschillende departementen voorstellen, evenals het project OUFTI voor een kleine Cubesat van amper 1 kilogram ten behoeve van radioamateurs.

Frank De Winne verbleef twee keer aan boord van het internationaal ruimtestation ISS

In de namiddag geeft de Ulg tijdens een academische zitting een eredoctoraat aan vijf mensen die elk op hun manier een heel bijzondere rol hebben gespeeld in de ruimtevaart.

Het gaat om NASA-directeur Charles Bolden, Directeur-generaal Jean-Jacques Dordain van ESA, de eerste Belgische astronaut Dirk Frimout, Frank De Winne die als ESA-astronaut twee keer vloog aan boord van het internationaal ruimtestation ISS en de Belgische kunstenaar Paul Van Hoeydonck, waarvan het beeldje Fallen Astronaut tijdens de missie van Apollo 15 in 1971 op de maan werd achtergelaten.

Inzoomen op onze planeet tijdens de Space Days 2012

De succesvolle technologische microsatelliet Proba 1 van ESA is van Belgische makelij

Op 26 en 27 september vinden in Luik de Space Days plaats. Die worden om de twee jaar georganiseerd door de Wallonie Espace (Pôle wallon de Compétitivité aérospatiale Skywin) met als thema Zoom on Earth. Centraal staat hierbij het Centre Spatial de Liège (CSL) met zijn grote ervaring bij de ontwikkeling van optische systemen en de verwerking van radargegevens.

Op 26 september worden bezoeken aan bedrijven georganiseerd met gelegenheid om de ATLAS 1-bemanning te ontmoeten. Op 27 september vinden verschillende rondetafelgesprekken en presentaties plaats in het Amphi Europe van de Ulg. De bedoeling is een bilan op te maken van de systemen en toepassingen van aardobservatie met satellieten en de perspectieven in Europa. Ook directeur-generaal Jean-Jacques Dordain van ESA zal bij deze debatten van de partij zijn.

De Space Days 2012 krijgen ook een luik naar het grote publiek toe. In de Médiacité in Luik is nog tot 31 oktober de tentoonstelling Look at me - Regards sur la Terre te bezichtigen. Deze tentoonstelling van het Centre Spatial de Liège, het Maison de la Science van de ULg en het Euro Space Center belicht onder meer de voortdurende bezorgdheid om het milieu, het juiste beheer van de natuurlijke rijkdommen, de beste bescherming tegen het geweld van de natuur en de gevaren die vervuiling met zich meebrengt.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.