Educatieve bundel Missie naar Mars

Vakoverschrijdend: Mars
4 januari 2005

Met de prachtige opnamen die de Europese Marssonde Mars Express het afgelopen jaar van de Rode Planeet heeft gemaakt en de landing van de Amerikaanse rovers Spirit en Opportunity op Mars stond onze buurplaneet in 2004 bijzonder in de belangstelling. De publicatie van de educatieve bundel Missie naar Mars voor het lager middelbaar onderwijs kan dus op geen beter ogenblik komen.

De bundel, mooi verwerkt tot een boek, werd met heel veel enthousiasme samengesteld door Ad Meskens, Herman Hertsen, Dirk Anthierens en Paul Tytgat.

"Het blijft verbazen hoe onze samenleving kampt met een apathie ten opzichte van wetenschappen", zeggen ze in hun voorwoord. Maar anderzijds is er een grote belangstelling voor ruimtevaart en in het bijzonder voor de verkenning van de planeet Mars. "Hier ligt een terrein om een geïntegreerde aanpak van verschillende wetenschappen mogelijk te maken."

Blik op de Rode Planeet

Niet alleen voor wetenschappelijke vakken

De auteurs tonen in Missie naar Mars heel goed aan hoe dat kan. "De bundel is zo samengevat dat leraars wetenschappen kunnen afspreken het hele schooljaar de blik af en toe op Mars te richten."

Maar hij kan ook gebruikt worden tijdens geïntegreerde werkperiodes of projectweken. Om deze reden is ook de band met andere vakken niet vergeten en vindt men in de bundel ook hoofdstukken die meer naar talen zijn gericht.

Van mythe tot realiteit

"Met de invalshoek van een jonge leerling"

Dat ruimtevaart uitstekend geschikt is om vakoverschrijdend te werken, wordt over de verschillende hoofdstukken heen duidelijk: mythen en planeten, banen van planeten, feiten en planeten, modellen van planeten, de wetten van Kepler, vliegen, raketten, optica, zintuigen in de ruimte, planetaire geologie, water op Mars, codes, de reis naar Mars, suggesties voor lesactiviteiten, vakoverschrijdende teksten.

Praktisch

Reull Vallis op Mars, gefotografeerd door Mars Express

De bundel werd gepubliceerd als deel van een project Wetenschapsinformatie van de Hogeschool Antwerpen, een actie die ondersteund wordt door het actieplan Wetenschap en Innovatie, een initiatief van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie.

Het boek kost 20 euro, voor leerkrachten (met nummer lerarenkaart) slechts 10 euro. Een gratis lerarenhandleiding is te vinden op

www.ha.be/bls

Meer informatie bij projectcoördinator

Ad Meskens
a.meskens@ha.be

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.