Eerste van nieuwe generatie Meteosats veilig en wel in de ruimte

Ariane 5 met in de neuskegel de satellieten MSG 1 en Atlantic Bird 1 in afwachting van de lancering
4 september 2002

In november 1977 werd de allereerste Meteosat-weersatelliet gelanceerd. Nu, 25 jaar later, draait de eerste vertegenwoordiger van de tweede generatie Meteosats in een baan om de aarde. Meteosat Second Generation 1 (MSG 1) wordt nu klaargemaakt om het klimaat van onze planeet op nooit geziene wijze in de gaten te houden.

Op 28 augustus om 19.45 uur plaatselijke tijd (00.45 uur Belgische tijd) werd vanaf Europa's ruimtehaven in Kourou, Frans Guyana de dertiende Ariane 5-raket gelanceerd. De twee satellieten aan boord werden daarbij in een geostationaire transferbaan gebracht. Eén daarvan was de eerste kunstmaan van het programma Meteosat Second Generation (MSG). MSG 1 wordt gevolgd vanuit de ESA-vestiging ESOC in Darmstadt (Duitsland) en zal nu een reeks manoeuvres uitvoeren. Hij zal daarbij zijn eigen motor gebruiken om over enkele weken in zijn definitieve geostationaire baan te komen.

Aftellen in het Centre de Lancement 3
Aftellen in het Centre de Lancement 3

José Achache, directeur van het Earth Observation Programme van ESA, vertelde naar aanleiding van de lancering: 'De politieke leiders van de wereld komen bijeen in Johannesburg om te praten over de voorwaarden voor een duurzame globale ontwikkeling van onze planeet. ESA is er trots op deze satelliet voor Eumetsat in de ruimte te hebben gebracht ten bate van een ontelbaar aantal gebruikers. Hij zal zorgen voor een betere weersvoorspelling en een beter begrip van hoe het klimaat verandert en de watervoorraden op onze planeet'.

Alcatel Space is hoofdaannemer van de satelliet, waarbij meer dan 50 bedrijven in Europa betrokken zijn. MSG 1 werd door ESA ontwikkeld voor Eumetsat, de Europese organisatie voor de uitbating van meteorologische satellieten. Eumetsat zal MSG 1 eind september overnemen, na controle van alle boordsystemen, en dan overgaan tot de aanvaarding van de nuttige lading. De eerste opname van de satelliet wordt eind oktober verwacht. Over ongeveer een jaar zal MSG 1 operationeel zijn boven de evenaar op 0° en Meteosat 7 vervangen als de belangrijkste satelliet die het weer en het klimaat bekijkt.

De spanning stijgt in het Jupiter-controlecentrum
De spanning stijgt in het Jupiter-controlecentrum

MSG 1 is twee en een halve keer groter dan de zeven Meteosat-satellieten van de eerste generatie. Hij is cilindervormig met een diameter van 3,22 meter en een hoogte van 3,74 meter. Zijn massa bij de lancering bedroeg twee ton, waarvan bijna de helft werd ingenomen door brandstof, nodig om de satelliet in de juiste baan te krijgen en hem daar ook te houden gedurende zijn missie van zeven jaar.

Het MSG-programma bouwt verder op het succes van de vorige Meteosats. De MSG-satellieten hebben nieuwe, krachtigere en meer nauwkeurige instrumenten aan boord om de atmosfeer van de aarde continu waar te nemen tot het jaar 2014. Ze zullen de ononderbroken waarnemingen van hun voorgangers verder zetten en een massa gegevens verzamelen, die essentieel zijn om het klimaat van onze planeet beter te begrijpen en in model te brengen.

De volgende Ariane 5 wordt al klaargemaakt voor een lancering eind oktober

De twee belangrijkste instrumenten aan boord zijn de radiometers SEVIRI en GERB. SEVIRI (Spinning Enhanced Visible & Infrared Imager) zal met een tussentijd van 15 minuten (30 minuten bij de eerste generatie) beelden van het door de satelliet waargenomen halfrond van de aarde leveren in 12 verschillende golflengten in zichtbaar licht en het infrarood (vier keer meer dan bij de vorige Meteosat-kunstmanen).

Deze verruiming van het spectrum van waarnemingen is een belangrijke stap vooruit en zal de numerieke modellen van het klimaat verbeteren. Doordat MSG 1 gegevens levert met een twee keer zo grote frequentie als vroeger zal het voor klimaatonderzoekers en meteorologen gemakkelijker worden het begin van plotse weersverschijnselen waar te nemen, zoals sneeuw, onweer en mist. MSG 1 ziet ook scherper met een resolutie in zichtbaar licht van 1 kilometer (tegen 2,5 kilometer voorheen). Dat zal de waarneming en opvolging van plaatselijke weersverschijnselen verbeteren.

Op naar de ruimte!
Op naar de ruimte!

De radiometer GERB (Geostationary Earth Radiation Budget) zal belangrijke gegevens leveren over het 'stralingsbudget' van de aarde, het verschil tussen de binnenkomende straling van de zon en de straling die de aarde terug de ruimte instuurt. Hierover is nog weinig bekend, hoewel het stralingsbudget een belangrijke rol speelt bij klimaatsveranderingen.

MSG 1 kan ook, bijna in real time, gegevens ontvangen en doorsturen van automatische stations op de aarde. Daarnaast is er een bijzondere zender aan boord om noodsignalen door te sturen van schepen, vliegtuigen en andere voertuigen, die zijn uitgerust met een baken van het internationaal zoek- en opsporingssysteem Kospas-Sarsat.

MSG 1 moet het gezelschap krijgen van nog twee andere identieke satellieten, waarvoor Eumetsat volledig verantwoordelijk zal zijn. De lancering van MSG 2 is gepland voor 2005, MSG 3 moet in de lente van 2009 de ruimte ingaan. Er wordt aan gedacht nog een vierde satelliet te bouwen om de continuïteit van het programma na 2014 te verzekeren.

Meer informatie bij:

ESA Media Relations Service
Tel.:+33(0)1.53.69.7155
Fax:+33(0)1.53.69.7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.