Kinderen kunnen mening geven over ruimtevaart

20 april 2009

De Europese Unie denkt na over haar toekomstig ruimtevaartbeleid en wil daarbij graag de mening van kinderen weten. Dat kan via een rondvraag op het internet. Leraars worden uitgenodigd hun leerlingen hierover te informeren en hen aan te moedigen de enquête tegen 1 juni in te vullen.

Het tijdperk van de ruimtevaart begon met de lancering van de eerste satelliet Spoetnik in 1957. Sinds die tijd drong ruimtevaarttechnologie steeds meer in onze moderne samenleveng door. Vandaag de dag vinden we door satellieten ondersteunde weersvoorspelling, opvolgen van rampen, telecommunicatie en navigatie heel vanzelfsprekend. Europa wil een belangrijke rol blijven spelen bij de ontwikkeling en het gebruik van dergelijke technologie. Met op de achtergrond steeds grotere internationale concurrentie is ook een steeds groter engagement op dit vlak nodig.

De Europese Unie bekijkt momenteel hoe het verder moet met de verkenning van de ruimte. Ze denkt eveneens na over de noodzaak van een autonome toegang tot het heelal en over het belang alle burgers van de 27 EU-lidstaten een open en gelijke toegang tot ruimtevaart te verschaffen. Ook al zien veel beleidsmakers het grote belang van ruimtevaart voor de verdere ontwikkeling van de mens in, toch wil de Europese Commissie meer te weten komen over de mate waarin de burgers de verkenning en het onderzoek van het heelal ondersteunen.

Als onderdeel van de ontwikkeling van een toekomstig ruimtevaartbeleid heeft vice-voorzitter van de Europese Commissie Günther Verheugen een online-enquête in het leven geroepen met de bedoeling meer te weten te komen over de kennis en de verwachtingen die kinderen van 6 tot 14 jaar in verband met de ruimtevaart hebben.

De resultaten van deze enquête zal Günther Verheugen in zijn basisverklaring op de Conference on Space Exploration voorleggen. Die vindt op 23 juni in Praag plaats. Op deze conferentie zullen ministers van de EU- en ESA-lidstaten zich over de toekomstige Europese ruimtevaartpolitiek beraden.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.