Vacature: ESERO zoekt office managers

Een leraar maakt een sextant
16 maart 2009

Het European Space Education Resource Office of ESERO biedt ondersteuning aan het onderwijs om jongeren te motiveren voor wetenschap en techniek via de integratie van ruimtevaart en aanverwante onderwerpen. Het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België werft in het kader van ESERO één Nederlandstalige en één Franstalige office manager aan.

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) is een federale instelling die onder de bevoegdheid staat van de Minister van Wetenschapsbeleid en ressorteert onder het Federaal Wetenschapsbeleid.

De KSB bevindt zich in Ukkel en bestaat uit vier departementen: referentiesystemen en geodynamica, astrometrie, astrofysica en zonnefysica) en een planetarium op de Heizel te Brussel. Het planetarium herbergt de educatieve dienst van de sterrenwacht en verwelkomt het hele jaar door een talrijk publiek dat voor een groot deel uit schoolgroepen bestaat.

Artist's impression
Her is belangrijk de jeugd te motiveren voor de ruimte: onder de jongeren van vandaag bevinden zich Marsreizigers van morgen

Het European Space Education Resource Office (ESERO) is een ESA-project in samenwerking met het Federaal Wetenschapsbeleid. ESERO biedt ondersteuning aan het formele en informele onderwijs om jongeren te motiveren voor wetenschap en techniek via de integratie van ruimtevaart en aanverwante onderwerpen. Zo vormt ESERO het centrale informatiepunt voor ruimtevaart in de klas, waar men terecht kan voor tips, educatief materiaal en vorming.

De office manager heeft als taak om het ESERO-project verder uit te werken met als doelstelling de educatieve wereld warm te maken en te stimuleren om het aanleren van wetenschappen aan te pakken via mogelijkheden binnen het thema ruimtevaart.

Frank De Winne aan boord van het International Space Station (ISS) in 2002

Dat houdt onder meer in: een grondige kennis opbouwen van de onderwijswereld en haar educatieve noden binnen het thema ruimtevaart voor heel België, het uitdenken van een strategie en opmaak van een actieplan, contacten leggen en uitbouwen van een netwerk binnen de volledige Belgische onderwijswereld en belanghebbenden en de ontwikkeling en het verspreiden van specifiek informatiemateriaal over en voor het ESERO-project.

En verder: promotie en vertegenwoordiging van ESERO op beurzen, de organisatie van studiedagen en trainingen voor onderwijzend personeel en studenten, de algemene promotie van de wetenschappen en de technologie binnen het onderwijs en de carrière-mogelijkheden binnen de ruimtevaartindustrie en de promotie van de activiteiten van ESA.

Kandidaturen

Meer informatie over verantwoordelijkheden, vereisten, selectiecriteria, competenties en werkomstandigheden is hier te vinden.

Een motivatiebrief en cv moeten ten laatste op 27 maart 2009 per normale post of per mail aankomen op:

Planetarium van de
Koninklijke Sterrenwacht van België
Rodrigo Alvarez
Verantwoordelijke
Boechoutlaan 10
1020 Brussel

rodrigo.alvarez@planetarium.be

Selectiegesprekken vinden plaats in de week van 30 maart 2009.

Meer informatie

Rodrigo Alvarez
02/474.70.50
rodrigo.alvarez@planetarium.be

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.