Nederland bouwt opnieuw belangrijk satellietinstrument: TROPOMI

6 juli 2009

Nederlandse bedrijven en instituten gaan de komende jaren opnieuw een belangrijk satellietinstrument ontwikkelen en bouwen. Na het sterrenkundige instrument HIFI, dat onlangs werd gelanceerd, is het nu de beurt aan een aardobservatie-instrument: TROPOMI. Gisteravond tekende minister Maria van der Hoeven een overeenkomst met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

De bouw van TROPOMI en bijbehorende satelliet staat onder gezamenlijke leiding van de nieuwe Nederlandse ruimtevaartorganisatie Netherlands Space Office (NSO) en ESA. TROPOMI brengt, na de lancering in 2014, de mondiale verspreiding van luchtvervuiling en broeikasgassen in kaart.

Groen licht

Groen licht voor de bouw van TROPOMI, het Tropospheric Monitoring Instrument, kwam feitelijk afgelopen november tijdens de ESA-conferentie voor ruimtevaartministers in Den Haag. Eerder had de Nederlandse overheid al 78 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van TROPOMI en de verwerking van wetenschappelijke gegevens die het instrument oplevert.

De gegevens zijn van onschatbare waarde voor het volgen van de luchtvervuiling en de klimaatontwikkeling van de aarde. Daarnaast geven ze meer inzicht in chemische en natuurkundige processen in de atmosfeer.

Voortzetting

Wanneer TROPOMI gelanceerd wordt, zijn twee andere grotendeels Nederlandse aardobservatie-instrumenten aan het eind van hun levensduur. OMI op de NASA-satelliet EOS-AURA en SCIAMACHY op ESA-satelliet Envisat. TROPOMI garandeert voortzetting van het wetenschappelijk onderzoek naar klimaatontwikkeling en luchtvervuiling vanuit de ruimte.

TROPOMI is ook een belangrijke verbetering ten opzichte van zijn voorgangers. Het instrument kan veel nauwkeuriger observeren. Het kan bovendien tussen wolken door kijken en zelfs de uitstoot van luchtvervuiling door individuele steden onderscheiden. Daarnaast geeft TROPOMI een veel betere blik op de uitstoot en verspreiding van de luchtvervuiler koolmonoxide en het broeikasgas methaan.

Volgens NSO-directeur Ger Nieuwpoort komt in TROPOMI het beste samen wat Nederland op ruimtevaartgebied te bieden heeft: ‘Het is fantastisch dat we met Nederlandse ruimtetechnologie zo'n belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het monitoren van luchtvervuiling en het klimaat. Dat zijn de mondiale milieu-issues van deze tijd. Hierin kan een klein land echt groot zijn.'

GMES

TROPOMI is het enige wetenschappelijke instrument op de satelliet Sentinel-5-precursor, een voorbereidende missie in het GMES aardobservatieprogramma van ESA en de Europese Commissie. ESA ontwikkelt in dat programma vijf grote satellieten met de naam Sentinel, dat ‘poortwachter’ betekent. Iedere Sentinel is gericht op een specifiek aspect van aardobservatie.

TROPOMI is een samenwerking tussen het KNMI, SRON, TNO en Dutch Space, in opdracht van het NSO. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. Dutch Space is hoofdaannemer voor de bouw van het instrument. TROPOMI wordt gefinancierd door vier ministeries (Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu).

Meer informatie over dit onderwerp is te verkrijgen bij Jasper Wamsteker, Netherlands Space Office (NSO). Jasper Warmsteker , tel : 070 – 3734549.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.