Onderwijsconferentie over ruimte en ruimtevaart

24 juli 2001

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA nodigt leraren en onderwijzers uit voor een speciale conferentie over onderwijs op het gebied van ruimte en ruimtevaart aan 6- tot 18-jarigen. De internationale conferentie, TEACH SPACE 2001, zal van vrijdag 26 tot en met zondag 28 oktober worden gehouden bij ESA/ESTEC in Noordwijk.

Ruimtevaart en ruimteonderzoek zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We kunnen niet meer buiten weer- en commicatiesatellieten. Velen zijn ook gefascineerd door het vergaren van kennis over de ruimte zelf. Astronomie, ruimtevaart en ruimteonderzoek vormen uitstekende inspiratiebronnen voor jonge mensen.

In het kader van het ruimtevaartprogramma voor het internationale ruimtestation (ISS) wil ESA leraren en onderwijzers een platform bieden voor de uitwisseling van ideeën. Bovendien streeft ESA ernaar een visie te ontwikkelen over hoe het concept ‘ruimte’ als inspirerende bron voor het onderwijs kan worden aangewend.

Het doel van de conferentie is onderwijsmaterialen over ruimtevaart en ruimteonderzoek te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt bij het lesgeven.

Onder het motto “ruimte is niet alleen wetenschap, maar een visie, een onderwerp zonder grenzen” zal de conferentie zich ook verdiepen in de vraag hoe onderwijsgevenden het thema ruimte kunnen opnemen in hun vakgebieden. Of het nu literatuur, filosofie, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid of de exacte vakken betreft, het thema ‘ruimte’ biedt een grote variëteit aan invalshoeken waarmee het jongeren in het onderwerp kan interesseren.

ESA nodigt onderwijzers en leraren ook uit om projecten in te sturen die zij al op het gebied van ruimte en ruimtevaart hebben ontwikkeld. Dat kan zijn in de vorm van praktische experimenten, films, CD-ROMs of websites. De projectvoorstellen dienen te verduidelijken hoe het thema ‘ruimte’ binnen het dagelijks lesprogramma van een of meer vakgebieden past. Het beste project komt in aanmerking voor de titel ‘Meest inspirerend ruimteproject 2001’.

Heeft u zo’n project? Stuur dit dan in vóór 21 september 2001.

Tijdens de conferentie zullen de deelnemers niet alleen hun Europese vakgenoten ontmoeten. Ze krijgen ook Europese astronauten te spreken die actief aan de conferentie zullen deelnemen. Zo kunnen ze rechtstreeks informatie inwinnen over bemande ruimtevaart en het internationale ruimtestation dat gezamenlijk door Europa, de Verenigde Staten, Rusland, Japan en Canada wordt opgebouwd. ESA is verantwoordelijk voor twee hoofdonderdelen van het ruimtestation: het onderzoekslaboratorium Columbus en het automatische transportvoertuig ATV. Met het ATV, dat met behulp van een Ariane 5 raket gelanceerd wordt, zullen voorraden en experimenten de ruimte in worden gebracht voor gebruik in het onderzoekslaboratorium en op de externe onderzoeksplatforms van het ruimtestation.

Pre-registratie voor de onderwijsconferentie dient te geschieden vóór vrijdag 17 augustus 2001.

Meer informatie over de TEACH SPACE 2001 onderwijsconferentie is te vinden op: http://www.estec.esa.nl/TEACHSPACE_2001

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.