Satellietgegevens onderdeel van oplossing waterproblematiek

21 juni 2010

Satellietgegevens zijn niet meer weg te denken uit klimaatonderzoek en meteorologie. Maar er zijn ook tal van andere terreinen waar satellietdata een sleutelrol kunnen spelen. Eén daarvan is waterbeheer, zegt Peter Droogers, directeur van het adviesbureau FutureWater. Onlangs organiseerde hij de workshop ‘Public Domain Models in Water, Food and Climate Analysis’.

Wat doet FutureWater precies?

‘Wij zijn een klein commercieel bedrijf met vijf medewerkers in Wageningen. Onze belangrijkste expertise is de ontwikkeling van kwantitatieve hulpmiddelen die waterbeheerders kunnen ondersteunen. Je kunt daarbij denken aan simulatiemodellen en data die iets vertellen over landgebruik, hoogtes, verdamping en de watervoorraad.’

Waarom is daar een markt voor?

‘In sommige landen, bijvoorbeeld in Afrika, blijkt het verkrijgen van de juiste gegevens een groot probleem. Er zijn minder meetstations en ook om andere redenen is de benodigde data niet altijd beschikbaar. Neem bijvoorbeeld gegevens over het Nijlstroomgebied. Dat gaat door tien verschillende landen. Niet alle landen maken hun gegevens openbaar.’

Wat is hierin de rol van uw bedrijf?

‘Ons ultieme doel is overheden in die landen helpen om hun waterhuishouding op orde te krijgen. Wij leveren daarvoor de kwantitatieve gegevens aan. Openheid van zaken is voor ons een groot goed. Dus proberen we zoveel mogelijk ‘public domain modellen’, data, rapporten en satellietwaarnemingen te gebruiken. Eén van de dingen die we doen is mensen leren met deze publieke gegevens te werken.’

Dat was ook het doel van de workshop?

‘Ons ultieme doel is overheden in die landen helpen om hun waterhuishouding op orde te krijgen. Wij leveren daarvoor de kwantitatieve gegevens aan. Openheid van zaken is voor ons een groot goed. Dus proberen we zoveel mogelijk ‘public domain modellen’, data, rapporten en satellietwaarnemingen te gebruiken. Eén van de dingen die we doen is mensen leren met deze publieke gegevens te werken.’

Dat was ook het doel van de workshop?

‘Ja. We hadden vijftien deelnemers uit Kenia, Nepal, China, Duitsland, de VS, Italië en een andere landen. Een aantal had al ervaring met het gebruik van watergegevens en modellen. Anderen nog niet. Die wilden juist leren hoe ze ermee kunnen werken.’

Kunt u een concreet voorbeeld noemen van wat er behandeld werd?

Meren in Africa

‘In Kenia is een belangrijk riviergebied: het Tana River Basin. Daar wordt veel drinkwater gewonnen, maar het wordt ook gebruikt voor irrigatie en de opwekking van energie met waterkrachtcentrales. De vraag die we tijdens de workshop hebben behandeld was: hoe kun je het watergebruik in dit gebied productiever maken? Voor het hele stroomgebied, alle irrigatiesystemen, maar ook op het niveau van een enkel veldje.’

Hoe reageerden de deelnemers?

‘Ze waren verrast over hoeveel je kunt doen met de juiste gegevens en modellen. Die data vertelt veel over landgebruik, over het klimaat. Alles wat je nodig hebt om aan efficiënte waterplanning te doen. Wij hebben daarbij alleen simulatiemodellen en data uit het publieke domein gebruikt. Met name satellietinformatie van ruimtevaartorganisatie NASA, omdat deze goed toegankelijk is. Hoe meer kwalitatief hoogwaardige gegevens zij beschikbaar maken, hoe groter de resultaten die je er in ontwikkelingslanden mee kunt boeken.’

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.