Twee nieuwe satellieten voor Galileo

Galileo lancering met Sojoez
13 oktober 2012

Gisteren werden vanaf Europa’s ‘ruimtehaven’ in Kourou in Frans Guyana de derde en vierde satelliet gelanceerd van het globaal Europees navigatiesysteem via satelliet Galileo. Samen met twee andere satellieten die een jaar geleden de ruimte ingingen staan ze in voor de zogenaamde valideringsfase van het Galileo-programma.

Arianespace voerde de lancering van de Sojoez ST-B-raket uit om 20:15 uur onze tijd vanaf het Centre Spatial Guyanais.

Loading...

De verschillende trappen van de Sojoez-raket werkten zoals voorzien en de bovenste Fregat-MT-trap stuwde de Galileo-kunstmanen 3 uur en 45 minuten na liftoff in de voorziene baan op 23.200 kilometer boven het aardoppervlak.

Validering

Galileo on Soyuz
Zo bevonden de twee IOV-satellieten zich in de neuwkegel van de Sojoez-raket

De satellieten werden gebouwd door een consortium onder leiding van Astrium. Thales Alenia Space was verantwoordelijk voor de bouw, de integratie en het testen van de kunstmanen.

SpaceOpal, een gezamenlijke onderneming van het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) en het Italiaanse Telespazio, staat in voor de operaties waarbij de satellieten aanvankelijk gevolgd worden door een gezamenlijk team van ESA en de Franse ruimtevaartorganisatie CNES in Toulouse (Frankrijk).

Na de eerste check-ups zullen de satellieten voor tests overhandigd worden aan de Galileo-controlecentra in Oberpfaffenhofen (Duitsland) en Fucino (Italië). Daarna begint de validateringsfase van Galileo.

Op het vlak van prestaties zijn deze satellieten van de In-Orbit Validation (IOV) identiek aan de toekomstige kunstmanen van het systeem.

30 satellieten

Galileo
De constellatie van vier IOV-satellieten

Met de vier identieke satellieten die nu rond de aarde draaien zal ESA in staat zijn de prestaties van het Galileo-navigatiesysteem te demonstreren in afwachting van de ontplooiing van de resterende operationele satellieten.

‘Sinds de eerste lancering een jaar geleden, heeft Galileo zich op technologisch vlak in een baan om de aarde al bewezen, zegt Didier Faivre, ESA-directeur voor Galileo en activiteiten die met navigatie verband houden.

'Dankzij de twee nieuwe satellieten wordt de testfase afgewerkt en kan de snelle ontplooiing van de hele constellatie van satellieten beginnen.'

'Tegen eind 2014 staat de lancering van 18 satellieten op het programma en tegen die tijd kunnen ook de eerste operationele diensten beginnen.'

In 2018 moet Galileo met een systeem van in totaal 30 satellieten (waaronder de vier IOV-satellieten en reservekunstmanen) volledig operationeel zijn.

Meer over Galileo

Galileo FM3 Fuelling
Voorbereidingen voor de lancering van één van de Galileo-satellieten

Galileo is Europa's eigen globale systeem voor satellietnavigatie. Het zal bestaan uit 30 satellieten en de bijbehorende grondinfrastructuur.

De ontwikkeling en IOV-fase van het Galileo-programma worden uitgevoerd door ESA en gefinancierd door ESA en de Europese Commissie. Deze fase leidt tot een mini-constellatie van vier satellieten en een beperkt grondsegment dat het algemene concept moet valideren.

De vier satellieten van de IOV-fase vormen de kern van de constellatie die uiteindelijk uitgebreid wordt tot de volledig operationele constellatie (Full Operational Capability of FOC) van 30 satellieten.

De FOC-fase wordt volledig betaald door de Europese Commissie. De Commissie en ESA hebben een overeenkomst ondertekend waarbij ESA instaat voor het ontwerp en het verwerven van de satellieten ten behoeve van de Commissie.

Meer over ESA

Soyuz VS03 transfer to launch zone
De Sojoez-lanceerraket van de nieuwste Galileo-satellieten op weg naar het lanceerplatform

De European Space Agency (ESA) is de Europese toegangspoort naar de ruimte. Het is een intergouvernementele organisatie die in 1975 werd opgericht met de bedoeling de ontwikkeling van het Europese ruimteonderzoek in goede banen te leiden en te verzekeren dat investeringen in ruimtevaart de burgers van Europa en de wereld ten goede komen.

ESA telt momenteel 19 lidstaten: België, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 17 van deze landen zijn ook EU-lidstaten.

ESA werkt ook samen met negen andere EU-lidstaten en onderhandelt nog met Bulgarije. Polen wordt weldra de 20ste ESA-lidstaat en Canada neemt in het kader van een samenwerkingsovereenkomst deel aan een aantal ESA-programma's.

Door de financiële en intellectuele mogelijkheden van haar lidstaten te coördineren is ESA in staat programma's en activiteiten uit te voeren die geen enkel Europees land op zichzelf kan ondernemen. Het gaat onder meer om de ontwikkeling van lanceerraketten en satellieten en de realisatie van faciliteiten die Europa op het vlak van de ruimtevaart in de wereld een hoofdrol doen spelen.

Momenteel lanceert ESA onder meer satellieten voor aardobservatie, navigatie, telecommunicatie en sterrenkunde, stuurt ze sondes naar alle uithoeken van het zonnestelsel en werkt ze samen met andere agentschappen op het vlak van de bemande ruimtevaart.

Meer informatie

ESA Media Relations Office
Communication Department
Tel: +33 1 53 69 72 99
Fax: +33 1 53 69 76 90
E-mail: media@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.