Space for Kids

Kids (en)
Our Universe
Life in Space
Technology
Earth
 
 
lab
fun
news
Stars and galaxies

Konkurs „Nazwij naszą maskotkę“ - Regulamin i zasady

1. Organizatorem konkursu jest Biuro Edukacyjne Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA Education).

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym pomiędzy 4 a 12 rokiem życia, które mieszkają w jednym z 20 krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) lub w kraju współpracującym*.

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci personelu oraz wykonawców miejscowych, pracujących dla ESA w czasie trwania konkursu.

4. Uczestnik konkursu lub grupa uczestników może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Dzieci będące członkami grupy nadsyłającej zgłoszenie nie mogą wysyłać zgłoszeń indywidualnych.

5. Zgłoszenia należy przesyłać do godziny 18.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego, 17.00 GMT), dnia 29 marca 2013 roku.

6. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza internetowego znajdującego się na stronie Konkursu po prawej stronie.

7. Zgłoszenia można przesyłać w każdym języku europejskim.

8. W formularzu należy podać pełne imię i nazwisko, datę urodzin, adres e-mail, nazwę szkoły oraz miejsce zamieszkania uczestnika. W przypadku zgłoszenia grupowego, jeden członek grupy musi zostać wybrany reprezentantem i podać swoje dane w formularzu.

9. Tylko zgłoszenia z całkowicie wypełnionym formularzem internetowym będą akceptowane. Wyjaśnienie, dlaczego zostało zaproponowane dane imię, nie może przekraczać wyznaczonego miejsca.

10. Przesłane imiona zostaną ocenione przez skład sędziowski, złożony z pracowników działu komunikacji i edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

11. Imiona będą oceniane pod względem: a) ich chwytliwości oraz b) łatwości wymówienia i zapamiętania imienia w różnych językach. Jeżeli zwycięskie imię zostanie zgłoszone przez kilka osób, sędziowie wyłonią zwycięzcę w oparciu o powody wyboru danego imienia. Jeśli nadal pozostanie kilku zwycięzców, ostateczny zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losową. Decyzje sędziów są ostateczne.

12. Sędziowie wybiorą finalistów, spośród których wyłoniony zostanie główny zwycięzca. ESA zwróci się z prośbą do rodziców o pozwolenie na umieszczenie zdjęcia dziecka w artykule ogłaszającym zwycięzcę.

13. Nagrody zostaną przyznane wszystkim dziesięciu finalistom.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres:
kids@esa.int
 * Kraje członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2013 roku
Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Kraje współpracujące
Estonia, Kanada, Słowenia oraz Węgry.

printer friendly page
Jak wziąć udział?
 
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.