ESA understreker betydningen av satellittbilder for katastrofehjelp

Turkey Earthquake, July 2001
28 juni 2002

I et innlegg ved årsmøtet til en internasjonal organisasjon som arbeider med integrering av informasjonsteknologier i katastrofehjelp-sammenheng, viste Stephen Briggs, sjef for jordobservasjon-anvendelser i ESA, til hvordan satellittbilder og annen romteknologi kan dempe virkningen av naturlige og menneskeskapte katastrofer.

Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.