ESA ved fly-/romutstillingen på Le Bourget, The Paris Air Show

10 juni 2003

ESA PR 37-2003. Fra søndag 15. til søndag 22. juni vil ESA være representert ved fly-/romutstillingen på Le Bourget med en spesiell paviljong tilegnet Europas romprogrammer. Besøkende vil ikke ha problemer med å finne den på det vanlige stedet mellom fullskalamodellene av Ariane 1 og Ariane 5 like ved siden av Fly- og rommuseet.

På innsiden av 1 000 kvadratmeters utstillingsområdet vil ESA´s aktiviteter innenfor romforskning, romtransport, bemannet romfart, telekommunikasjon, navigasjon, jordobservasjon, industriell virksomhet teknologi, fremtidskonsepter og utdannelse bli belyst på en rekke forskjellige måter.

The Paris Air Show er den største internasjonale utstilling av sitt slag, og byr på en utmerket anledning for så vel vanlige besøkende som spesialister til å skaffe seg kontakter eller holde seg oppdatert på løpende eller fremtidige romprosjekter i Europa. I særlig grad vil representanter for mediene kunne dra nytte av daglige programmer der orienteringer og intervjuer vil bli gitt av ESA-direktører og eksperter innenfor ulike disipliner. For eksempel vil den nåværende ESA-generaldirektøren Antonio Rodotà og den fremtidige generaldirektøren Jean-Jacques Dordain snakke om ”ESA´s prestasjoner og perspektiver” ved en pressefrokost mandag 16. juni klokken 09.30. Det fullstendige programmet er å finne på ESA´s hjemmeside.

Media-representanter interessert i å delta kan få et påmeldingsskjema for ESA-aktivitetene ved henvendelse til Norsk Romsenters informasjonsavdeling, telefon 22511818. Skjemaet må i utfylt stand sendes ESA i Paris innen fredag 13. juni.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.