Envisat-brosjyre

Envisat
6 mars 2002

I et samarbeid med Sveriges Rymdstyrelsen og Finlands Tekes National Technology Agency har Norsk Romsenter bearbeidet og produsert en informativ og fyldig Envisat-brosjyre.

Brosjyren tar opp formålet med ESA-satellitten, instrumentutrustning, virkemåte, anvendelsesmuligheter, bakkesegment osv. Typiske norske bruksområder er beskrevet, og det samme er norske bidrag til instrumenter og utstyr i satellitten og bakkesegmentet.

Brosjyren blir tilgjengelig 15. mars.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.