Europas øyne på Mars: de første spektakulære resultater fra Mars Express

Europas første nærbilde av Mars

ESA PR 05-2004. ESAs Mars Express gikk inn i kretsløp rundt Mars 25. desember 2003, og er snart i sin endelige operative bane over Den røde planets poler. De vitenskapelige undersøkelsene har nettopp begynt, og de første resultater ser meget lovende ut, slik det fremgår av dette nærbildet.

Selv om de syv vitenskapelige instrumentene om bord på Mars Express ennå gjennomgår en grundig kalibreringsfase, har de alt begynt å samle inn forbløffende resultater. De første høyoppløsningsbilder og spektre av Mars er allerede tatt i mot her nede.

HRSC image of Mars 14 January 2004
Mars Express HRSC bildet tatt 14. januar 2004

Det første spektakulære stereoskopiske fargebildet ble tatt 14. januar 2004 med HRSC-kameraet (High Resolution Stereo Camera) fra en høyde av 275 km over Mars' overflate. Dette bildet kan ses på ESAs webportal med følgende adresse: http://mars.esa.int

Bildet er tatt i nordlig retning. Det viser et 1700 km langt og 65 km bredt utsnitt av Mars' Grand Canyon (Valles Marineris) og er det første i denne størrelsenn med høy oppløsning (12 meter pr. piksel), i farger og i 3D. Bildets samlede areal på Mars' overflate (øverste venstre hjørne) er 120.000 kvadratkilometer. Den nederste del av bildet viser det samme området i perspektiv, slik det ville se ut fra et fly i lav høyde.

HRSC image 14 January 2004
Perpektiv-bilde

Dette perspektivbildet er laget på en datamaskin av de opprinnelige bildedata. Her ses et landskap som først og fremst er formet av vann. Millioner av kubikkilometer fjell er blitt fjernet, og de overflatetrekk som kan sees idag – f.eks. fjellkjeder, daler og platåer – er kommet i stedet.

HRSC er bare ett av flere instrumenter som har samlet interessante data. For å gi representanter for mediene mulighet for å få mer informasjon om den særdeles lovende starten på ESAs vitenskapelige utforskning av Mars, inviteres til deltakelse i en pressekonferanse fredag 23. januar 2004 klokken 11.00 norsk tid i ESAs Space Operations Centre i Darmstadt, Tyskland. Det vil være i forbindelse med de øvrige ESA-sentrene via videokonferanse-linjr.

Ved pressekonferansen, som avholdes med deltakelse fra lederen av ESAs Råd, Tysklands undervisnings- og forskningsminister Edelgard Buhlmann, direktøren for ESAs vitenskapelige program, professor David Southwood og de viktigste vitenskapsfolk med ansvar for alle instrumenter ombord på Mars Express, vil de første data og foreløpige resultater bli presentert.

Fredag 23. januar er også dagen da en fantastisk, tredimensjonal videosekvens, som viser berømte steder på Mars' overflate 'sett med europeiske øyne', bli vist for første gang.

Ytterligere opplysninger kan fås ved å kontakte:

ESA Media Relations Office
Tlf.: +33(0)1.53.69.7155
Fax: +33(0)1.53.69.7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.