Høyt aktivitetsnivå på ESTECs prøvesenter

Herschels servicemodul mens det foretas massemålinger
12 august 2005

Den europeiske romorganisasjonen ESA´s prøvesenter har de siste ukene hatt det svært travelt med en rekke prøver på to ferdigbygde satellitter og to viktige satellittmoduler.

SMOS PLM i LSS

ESA driver et stort senter for prøver på romfartøyer og deres undersystemer ved ESTEC (European Space Research and Technology Center) i Noordwijk, Nederland. ESTECs prøvesenter er i stand til å simulere forholdene som store romfartøyer blir utsatt for ved oppskyting og senere, når de er i rommet.

I løpet av våren og sommeren 2005 har ESTECs prøvesenter hatt det særlig travelt med fire hovedprosjekter, der det samtidig forberedes eller gjennomføres prøver.

Og mens senteret brukes flittig i forbindelse med ESAs egne prosjekter, står det til disposisjon også for eksterne organisasjoner.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Otto Brunner
Leder av Støtteseksjonen for prøver, ESA, ESTEC
Otto.Brunner@esa.int

En strukturmodell av Aeolus på Multi-ristemaskinen
ATV forberedes for akustisk test
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.