Ja til utveksling av teknologi mellom rommet og energisektoren

7 september 2011

Romindustrien og olje- og gassindustrien møttes på Space and Energy-konferansen i Stavanger for å utveksle teknologi og kunnskap om felles utfordringer.

Konferansen Space and Energy fant sted 30. til 31. august 2011 i Stavanger. Der møttes ledere og bedrifter innen romindustrien og olje- og gassektoren for å diskutere mulighetene for utveksling av teknologi og metoder.

Æresgjest og taler på konferansen var selveste generaldirektøren for ESA, Jean-Jacques Dordain. Han hadde med seg ESAs direktør for teknologi og kvalitetskontroll, Franco Ongaro, og ESAs direktør for robotisk romforskning, Alvaro Giménez, som også holdt presentasjoner.

Fra olje- og gassindustrien møtte blant annet forskningsdirektør i Statoil, Karl J. Hersvik, leder for Statoils forsknings- og utviklingsprogram Going North, Morten Karlsen, og leder for teknologiutvikling i National Oilwell Varco, Hege Kverneland.

Like utfordringer, like løsninger?

Foredragsholderne var enige om at romindustrien og energisektoren har mange felles utfordringer. De opererer begge i fjerne og krevende miljøer som stiller strenge krav til sikkerhet, utstyr, og rutiner.

Disse må være så pålitelige og stødige, og kreve så lite vedlikehold, som mulig. I tillegg må det være lett å transportere, og trenge lite energi. Roboter og annet utstyr som kan operere uavhengig av mennesker, eller med så lite hjelp som mulig, gir store fordeler.

Begge sektorene trenger en sterk infrastruktur med sikker og pålitelig navigasjon, ressursovervåking, posisjonering og kommunikasjon. I tillegg trenger de begge å kunne utføre komplekse simuleringer og tester av utstyr og metoder.

For både romindustrien og energisektoren er utvikling av ny teknologi og nye metoder helt essensielt. Potensialet for å kunne spare både tid og penger ved å utveksle teknologi mellom de to sektorene er stort.

Lang utviklingshorisont

Frode Meringdal, direktør for bedriften Presens, som utvikler trykksensorer som brukes både i rommet og offshore, påpekte at de to sektorene har mange likhetstrekk også markedsmessig sett.

På grunn av de høye kravene til sikkerhet og pålitelighet, foretrekker begge sektorene å bruke teknologi som er godt testet og allerede er i bruk. Bedrifter og teknologiutviklere som vil inn på markedet trenger derfor mye tid, penger og standhaftighet.

Dette er økonomisk svært utfordrende for små og mellomstore bedrifter. De trenger gjerne flere bein å stå på for å kunne klare seg, mens de utvikler sine nye løsninger og prøver å få et fotfeste i markedet. En utviklingshorisont på 10 år er ikke uvanlig.

Meringdal mener at den høye barrieren for å komme inn på markedet sikrer kvaliteten på nye løsninger, men at tiden det tar burde reduseres med flere år.

ESAs programmer for utvikling av teknologi

Geir Hovmork, nestleder og avdelingsdirektør for industri ved Norsk Romsenter, mente at en måte for å forkorte tiden som teknologi trenger for å kvalifisere seg, er å tilby raskere og rimeligere oppskytinger og testing i rommet.

Han påpekte også at selv om det i dag mangler faste mekanismer for rask utveksling av kunnskap og teknologi mellom romindustrien og energisektoren, har både Norsk Romsenter og ESA programmer og erfaring som kan lette prosessen.

For eksempel er Norge, som medlem av ESA, en del av programmene General Studies (GS), og kan være med på både ESAs technology research program (TRS), core technology program (CTP) og general support and technology program (GSTP).

Her er mer informasjon om ESAs teknologiutviklingsprogrammer: http://www.esa.int/SPECIALS/Technology/SEM9SRWPXPF_0.html Se også menyen til venstre på den lenkete siden.

Norske suksesshistorier

I dag har flere norske bedrifter utviklet teknologi som kan brukes både i rommet og i energisektoren, som for eksempel Marinteks logistikksystem, som brukes både på den internasjonale romstasjonen og offshore.

Det samme gjelder Gas Secure sin gassensor. Begge disse bedriftene delte sine erfaringer som teknologiutvekslere på konferansen.

For mer informasjon:

Bjørn Ottar Elseth, seniorrådgiver Norsk Romsenter. bjorn.elseth@spacecentre.no. Mobil: 90574985

Mari Kristine Kallåk, rådgiver Norsk Romsenter. Mobil: 92632778

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.