Kartlegging av luften for å beskytte utseendet ditt

14 august 2003

Sterk luftforurensing gjør mer enn bare å irritere lungene dine; nyere forskning bekrefter at den også påvirker utseendet ditt. Ved å bruke forurensingskart fra ESA sammen med ultrafiolette strålingsdata planlegger kosmetikkgiganten L’Oreal å undersøke de fremtidige mulighetene av å lage hudpleieprodukter tilpasset lokale forhold.

I dag er aldringseffekten til UV-strålingen velkjent, men de skadelige virkningene av forurensing på huden er mindre kjent utenfor laboratoriemiljøer. Med en stab på 2800 forskere og støttepersonell har L’Oreal gjennomført feltstudier på nettopp dette området.

I samarbeid med det franske regionalsenteret for kampen mot kreft og det meksikanske nasjonalinstituttet for folkehelsen startet bedriften i 1999 et ni måneders studium i og omkring Mexico City – en av verdens mest forurensede byer. For å studere virkningene av ozon og nitrogenoksider på huden ble 96 forsøkspersoner i et sterkt forurenset område sammenliknet med 93 personer i et mindre forurenset byområde 75 km unna.

«Vi konstaterte mange forskjeller mellom de to gruppene,» forklarte François Christiaens fra L’Oreal. «Vi registrerte økt oksidering av sebum – den oljelignende substansen som smører og beskytter huden og håret – og svært tørr eller svært fet hud blant våre frivillige i Mexico City.»

Data from Envisat’s SCIAMACHY
SCIAMACHY

Christiaens forklarte at konsekvensene er kosmetiske av natur, ettersom hudens og hårets mykhet og farge forandres, og også mer alvorlige ved at oksideringen svekker hudens naturlige forsvarsmekanismer og kan føre til irritasjoner og allergiske reaksjoner.

Forskjellene var tilstrekkelig utpreget mellom personer som bodde mindre enn 100 kilometer fra hverandre til at forskerne ble interessert i å innhente mer eksakt informasjon om distriktsvise forurensingsnivåer. Dette førte i sin tur til økt interesse for satellittdata, som allerede var benyttet for UV-strålingsvarsler.

«Per i dag samles UV-doseringer enten inn fra bakkestasjoner, eller de fremkommer ved modellering, men dekningen er tynn, og det foreligger lite data over tid,» sa Christiaens. «Men satellittdata kan gi oss globale kart over UV-nivåer, og vi kan bruke dem til å utarbeide realistiske doseringer, så vel som å finjustere doseringene som simuleres ved laboratorietester.»

Fra høsten av neste år vil L’Oreal motta regelmessig oppdaterte, høyoppløselige kart med globale UV-doseringer og forurensingsnivåer som en del av et vidtfavnende ESA databrukerprogram kalt TEMIS (for Tropospheric Emission Monitoring Internet Service). Med bruk av rombaserte atmosfære-instrumenter som SCIAMACHY, vil prosjektet kartlegge globale konsentrasjoner av sporgasser, aerosoler og UV for et bredt spekter av sluttbrukere.

«Vi ønsker å basere metodene våre på dagens høyteknologi», avsluttet Christiaens. «Vi håper å kunne få mer presis informasjon – over et mindre område, med hensyn til aktuelt skydekke – om UV-doseringer på bakken sammen med forurensingsnivåer. Som et resultat av dette kan vi finjustere våre laboratorieforsøk for å fremstille mer tilpassede produkter for forbrukerne.»

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.