Letter hjelpearbeidet i Pakistan

Radarbilde av flomområdene tatt av Envisat
9 september 2010

Flomkatastrofen i Pakistan har rammet opp mot 20 millioner mennesker og rundt en tredjedel av landet. Satellitter gjør hjelpearbeidet lettere ved å skape nye kart som gir nøyaktig oversikt over de flomrammete områdene.

Flommen som rammet Pakistan i august 2010 er uten tvil den verste i landet. Over 1100 mennesker ble drept og flere millioner ble hjemløse da hus og landsbyer forsvant i vannmassene.

Nå er frykten stor for at sykdommer vil spre seg. Ifølge FN står hele 3,5 millioner barn i fare for å bli smittet.

Den internasjonale samarbeidsavtalen om rask og gratis tilgang til satellittdata ved katastrofer, International Charter for Space and Major Disasters, og Global Monitoring for Environment and Security (GMES), sørger for at hjelpearbeiderne hele tiden får oppdaterte kart over flomområdene.

Disse kartene er svært viktige fordi de bruker de aller nyeste satellittdataene til å vise helt nøyaktig hvor flomvannet har spredt seg. Det er spesielt sentralt i denne katastrofen hvor flommen har dekket så enorme områder.

Hjelpearbeiderne bruker den oppdaterte informasjonen om vannmassene til å evakuere folk mest mulig effektivt og finne trygge områder til teltleire og annen hjelp.

Ser gjennom skyer og mørke

Extent of flood 27 August
Flommens utstrekning 27. august 2010

Flere av kartene er basert på radarbilder fra blant annet Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR) ombord på ESAs store jordobservasjonssatellitt, Envisat. Dette instrumentet kan se gjennom skyer og mørke, noe som er en stor fordel i områder med dårlig vær.

Radarbildene kan samkjøres med optiske bilder, fra for eksempel Envisat's Medium Resolution Imaging Spectrometer Instrument (MERIS) eller fra den franske satellitten Spot 5.

Også GMES-avtalens prosjekt Services and Applications for Emergency Response (SAFER), sørger for satellittdata til kartlegging av katastrofeområdene.

SAFER er et samarbeid mellom 55 europeiske partnere. Det gir støtte ved alle typer katastrofer. Foruten Pakistan har samarbeidet nylig trådt til ved flomkatastrofer i Burkina Faso i det vestlige Afrika, i Bulgaria og i Moldova.

Vann, mat og husly

Flood water southeast Pakistan
Kart over flommen sørøst i Pakistan

Hittil har den aller viktigste oppgaven i Pakistan vært å redde folk fra vannmassene. Nå står hjelpearbeiderne over den enorme oppgaven med å skaffe de hjemløse flomofrene rent vann, mat og husly.

Dette er en oppgave som står ESAs astronaut Frank De Winnes hjerte nær. De Winne er også goodwill-ambassadør for UNICEF i Belgia og støtter deres kampanje for rent vann, WaSH (Water, Sanitation and Hygiene).

Under sitt opphold på den internasjonale romstasjonen skuet Frank ned på jorda fra rommet, og så virkelig hvor sårbar planeten vår er.

Romteknologi gir rent vann

Frank De Winne
ESAs astronaut Frank De Winne

- Rent vann er så begrenset i de ødelagte områdene i Pakistan, men er nøkkelen til overlevelse og god helse for millioner av barn, sier Frank.

Å skaffe rent vann er sentralt ved både flomkatastrofer og i lukkete systemer som romstasjonen og jorda selv. Derfor har teknologi som er utviklet for å rense og resirkulere vann i rommet også potensiale til å sørge for rent vann ved flomkatastrofer.

- Som goodwill-ambassadør håper jeg at det kan brukes til å gjøre en forskjell for barna i Pakistan og ved andre flomkatastrofer, avslutter Frank.

Se lenkene i menyen til høyre for mer informasjon.

Ønsker du å bidra til UNICEFs hjelpearbeid for flomofrene i Pakistan, gå til unicef.no

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.