Mars kan ha underjordiske isbreer

Fjellkjeden Phlegra Montes på Mars
21 desember 2011

Mars Express, ESAs sonde i bane rundt vår røde naboplanet, undersøkte fjellkjeden Phlegra Montes i juni 2011. Bildene viser at det antakeligvis finnes store mengder vannis under bakken. Det kan bli en kilde til vann for fremtidige astronauter.

Fjellkjeden Phlegra Montes er en bue av fjell og klipper på Mars. Fjellrekken strekker seg fra den nordøstlige delen av det vulkanske området Elysium til lavlandet på den nordlige halvkule, mellom 30 og 50 grader nord.

Fjellene i Phlegra Montes er ikke vulkanske, men har oppstått på grunn av platetektonisk aktivitet som klemte overflaten sammen.

Tydelige tegn til is

Området der Phlegra Montes ligger

Nye høyoppløselige bilder tatt med stereokameraet ombord på Mars Express viser at nesten alle fjellene i Phlegra Montes er omgitt av runde former av geologiske rester. Disse strukturene er typiske for fjell på disse breddegradene.

Tidligere undersøkelser viser at dette materialet har samlet seg opp etter at det har trillet ned fra fjellene over tid, og minner om de geologiske restene som dekker isbreer på jorda.

Kanskje finnes det isbreer like under overflaten i Phlegra Montes?

Snø ble til isbreer

Boks 1 viser geologiske spor etter flytende vann. Boks 2 viser de runde restene av geologisk materiale som er typiske for området. Boks 3 viser sirkulære spor etter is i krater.

Disse tolkningene støttes av radarundersøkelser gjort av NASA Mars-sonde Mars Reconnaissance Orbiter, som har undersøkt jordsmonnet i regionen.

Radarundersøkelsene viser at de karakteristiske restene med geologisk materiale typisk for Phlegra Montes er sterkt assosiert med vannis som ligger mindre enn 20 meter under bakken.

Andre indikasjoner på is finnes på innsiden av kratere i området. Der finnes serier av sirkulære åskammer, som forskerne tror har blitt dannet når de eldgamle kraterne ble fylt med snø.

Over tid pakket snøen seg sammen til isbreer, som laget merker i bunnen av kraterne.

Store klimaendringer

Høydeforskjellene i Phlegra Montes vist i ulike farger

Merker etter isbreer i bevegelse er synlige i dalen midt på det øverste bildet.

Forskerne tror også at isbreene på disse breddegradene på Mars utviklet seg under flere ulike tidspunkter de siste hundre millioner år. Den polare aksen på vår røde naboplanet har endret seg mye i løpet av tiden og det har ført til store forandringer i klimaet.

Alt dette peker mot at det finnes store mengder vannis under overflaten i Phlegra Montes. Er det riktig, kan disse vannmengdene bli svært viktige for fremtidige astronauter på Mars.

Phlegra Montes i ekstra høy oppløsning
Perspektivbilde av fjellkjeden
Perspektivbilde i annen retning
3D-bilde av Phlegra Montes
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.