Mer lik Jorden

New exoplanet OGLE-2005-BLG-390Lb
27 januar 2006

En internasjonal gruppe astronomer har oppdaget en ekstrasolar planet som minner mer om Jorden enn de ca. 160 som er funnet tidligere, ble det meldt 25. januar.

Planeten, ned den foreløpige betegnelsen OGLE-2005-BLG-390Lb, befinner seg omkring 25 000 lysår borte og nær sentrum av Melkeveien. OGLE har en masse på omkring 5,5 ganger Jordens, og går i bane rundt en rød dvergstjerne. Den minste ekstrasolar planeten vi kjente til tidligere rundt en vanlig stjerne har en masse på ca. 7,5 ganger Jordens. Det er oppdaget planeter med en masse i nærheten av Jordens, men bare rundt døende nøytronstjerner.

Newly Found Exoplanet
Artist's impression of the new exoplanet

OGLE har en omløpstid på 10 år i en bane som ligger omkring tre ganger lengre unna den røde dvergstjernen enn Jorden fra Solen.

Røde dvergstjerner har en masse på ca. en femtedel av Solens, og lyset de avgir er bare 1/50. Dette og avstanden fra stjernen er medvirkende årsaker til at overflatetemperaturen på OGLE er lav, kanskje bare minus 220 grader – nesten like kaldt som på Pluto. Dreier det seg om en steinplanet, er den trolig dekket av et tykt islag.

One of Darwin's telescopes
Darwin telescope

Et interessant trekk ved oppdagelsen er at den ble gjort ved hjelp av gravitasjonslinse-effekten, som Albert Einstein la det teoretiske grunnlaget for i 1912. Metodikken for praktisk bruk ble imidlertid utformet av den norske professoren Sjur Refsdal på 1960-tallet. OGLE er den tredje ekstrasolare planeten oppdaget ved bruk av gravitasjonslinse-effekten. Den internasjonale forskergruppen bak oppdagelsen teller 73 personer fra 32 institusjoner. Arbeidet og resultatet er beskrevet i 26. januar utgaven av Nature.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.