Nordmann overtar kontrollen av GOCE

Muzi (til venstre) og Floberghagen ved overrekkelsesseremonien av GOCE
2 desember 2009

ESAs gravitasjonssatellitt GOCE har passert enda en milepæl i rommet. Nå er kontroll av satellitten gitt til gruppen som skal drifte GOCE under resten av oppdraget.

Gravitasjonssatellitten Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer (GOCE) ble skutt opp i mars i år. Den skal kartlegge jordas gravitasjonsfelt med en nøyaktighet som ikke har blitt gjort tidligere. Slik informasjon gir oss innsikt i blant annet havnivå, havsirkulasjon, klimaendringer, vulkanisme og jordskjelv og vil gjøre oss bedre i stand til å forstå hvordan planeten vår fungerer.

Ansvaret for oppdraget ble formelt overført fra ESAs GOCE Project Manager, Danilo Muzi, som har ledet satellittens utviklingsfase, til ESAs GOCE Mission Manager, Rune Floberghagen. Han er nå er ansvarlig for GOCEs driftsfase. Overrekkelsen ble gjort under en seremoni ved ESAs jordobservasjonssenter ESRIN i Frascati i Italia den 23. november i år.

GOCEs utviklingsfase omfattet design, bygging og testing av satellitten og fasilitetene for bakkesegment og oppskyting. Driftsfasen vil bli styrt fra ESRIN og inkluderer drift, vedlikehold, prosessering av data og benyttelse av vitenskapelig informasjon. Satellitten blir overvåket, driftet og kontrollert av Flight Operations Segment ved ESOC, ESAs senter for romoperasjoner i Darmstadt i Tyskland.

I sin tale under overrekkelsesseremonien, sa ESAs direktør for jordobservasjonsprogrammene, Volker Liebig: - Jeg vil bruke anledningen til å gratulere Danilo med en godt utført jobb og ønske Rune lykke til som ny kaptein ombord.

- Jeg er svært takknemlig til alle kolleger som har jobbet med meg på dette fantastiske prosjektet gjennom alle disse årene, sa Danilo Muzi i sin tale. - Fra nå av er ”babyen” vår i Runes dyktige hender, og vi gleder oss til å se de første modellene av jordas geoide tatt av GOCE.

Fungerer utmerket

The ceremony in ESRIN
Fra overrekkelsesseremonien i Frascati i Italia

Overføringen skjedde etter en nøye test av satellittens funksjoner som ble fullført den 15. oktober. Testing av bakkesegmentet som skal motta dataene fra satellitten var ferdig den 11. november.

- Testene viser at alle elementene i oppdraget fungerer utmerket, sa Floberghagen under overføringsseremonien. - Alle instrumentdataene holder perfekt kvalitet og dataprosesseringen går etter planen.

Alle ESAs jordobservasjonsprosjekter testes og overføres på denne måten, men dette er første gang siden satellitten Envisat fullførte sin oppstarts- og kalibreringsfase i desember 2002 at det feires med en seremoni.

Satellitter for forskning på klima og miljø

Gravity gradient simulations
Modell av jordas tyngdefelt

De tidligere milepælene i GOCEs oppdrag fant sted da det elektriske fremdriftssystemet og det avanserte gradiometeret ble slått på. GOCE har vært i ”målemodus” siden oktober og har begynt å kartlegge de ørsmå variasjonene i jordas gravitasjonsfelt i høy detalj.

Nå venter forskere over hele verden spent på de nye dataene fra GOCE. Floberghagen forventer å kunne presentere de første modellene av jordas gravitasjonsfelt og geoide basert på GOCEs målinger allerede under ESAs Living Planet Symposium i Bergen i juni 2010.

GOCE tilhører en ny familie av satellitter som kalles for Earth Explorers. De skal studere planeten vår og dens miljøer for å øke kunnskapen om de globale prosessene som styrer jordas klima og miljø.

Den andre Earth Explorer-satellitten, Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS), ble skutt opp 2. november. SMOS skal kartlegge saltholdigheten i overflaten på havet og fuktigheten i jordsmonnet i global skala. Den tredje Earth Explorer-satelliten, CryoSat-2, har planlagt oppskyting i februar 2010. CryoSat-2 skal kartlegge tykkelsen på polisen og havisen i polområdene.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.